Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Chủ điểm tháng 9 đến tháng 3

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Chủ điểm tháng 9 đến tháng 3

Chủ điểm tháng 9

TRUUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Giúp học sinh:

- Hiểu truyền thống tốt đẹp của trường và những thành tích của lớp.

- Phấn khởi, tự hào và trân trọng truyền thống của trường, của lớp.

- Có thói quen tự giác chấp hành đúng nội quy, kỷ luật của nhà trường, của lớp; ra sức học tập, rèn luyện để bảo vệ và vun đắp, rèn luyện để bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp cảu trường.

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TUẦN 1 THÁNG 9

Nội dung hoạt động 1: BẦU CÁN SỰ LỚP

1. Yêu cầu giáo dục:

Giúp học sinh:

- Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.

- Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình , trách nhiệm và tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.

2. Nội dung và hình thức hoạt động

a. Nội dung

- Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp sau một năm học.

- Bầu ban cán bộ lớp mới.

 

doc 29 trang Người đăng phuongnga36 Ngày đăng 27/09/2019 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Chủ điểm tháng 9 đến tháng 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm tháng 9
truuyền thống nhà trường
mục tiêu giáo dục
Giúp học sinh: 
- Hiểu truyền thống tốt đẹp của trường và những thành tích của lớp.
- Phấn khởi, tự hào và trân trọng truyền thống của trường, của lớp.
- Có thói quen tự giác chấp hành đúng nội quy, kỷ luật của nhà trường, của lớp; ra sức học tập, rèn luyện để bảo vệ và vun đắp, rèn luyện để bảo vệ và vun đắp truyền thống tốt đẹp cảu trường.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 1 tháng 9
nội dung hoạt động 1: bầu cán sự lớp
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
- Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình , trách nhiệm và tôn trọng, ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp sau một năm học.
- Bầu ban cán bộ lớp mới.
b. Hình thức hoạt động
- Nghe báo cáo và thảo luận.
- Bầu bằng biểu quyết
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
Ban cán bộ cũ chuẩn bị:
	- Bảng báo cáo kết quả hoạt động năm học qua
	- Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ
b. Về tổ chức
Giáo viên chủ nhiệm và cán sự lớp hội ý:
- Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong năm qua và thống nhất chương trình hoạt động.
- Phân công: 
+ Người viết báo cáo 
+ Người điều khiển chương trình
+ Thư ký
+ Trang trí lớp
+ Mỗi tổ một tiết mục văn nghệ
4. Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, người điều khiển và thư kí.
- Báo cáo của ban cán bộ lớp về tổng kết hoạt động trong năm học và phương hướng hoạt động năm lớp 7.
+ Lớp trưởng đọc báo cáo
+Thảo luận và góp ý cho bản phương hướng
+ Người điều khiển tổng kết.
- Bầu ban cán bộ lớp mới:
+ Thảo luận thống nhất tiêu chẩn của cán sự lớp
+ứng cử và đề cử
+ Thư ký ghi tên các bạn được ứng cữ lên bảng.
+ Bầu bằng biểu quyết đối với lớp trưởng, lớp phó,
+ Công bố kết quả
- GVCN chúc mừng và giao nhiệm vụ
- Đại diện ban cán bộ mới phát biểu ý kiến
- Hát tập thể.
5. Kết thúc hoạt động
Người điều khiển: 
- Chúc mừng ban cán bộ lớp mới 
- Chúc cả lớp đoàn kết, hợp tác trong hoạt động của lớp để đạt kết quả tốt trong năm học.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 2 tháng 9
nội dung hoạt động 2: thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mơi và ý nghĩa của nó.
- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Nội quy và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhà trường.
- Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó.
b. Hình thức hoạt động
Chuẩn bị câu hỏi và liên hệ thực tế.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học
- Một số câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ năm học và về việc chấp hành nội quy của nhà trương, của lớp trong năm học qua.
- Một số tiết mục văn nghệ
b. Về tổ chức
* Giáo viên chủ nhiệm:
- Phổ biến yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động.
- Yêu cầu từng học sinh nghiên cứu nội quy của nhà trường và việc thực hiện nội quy của bản thân, của tập thể lớp trong năm học qua.
- Giúp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án.
* Lớp thảo luận thống nhất chương trình, hình thức hoạt động và phân công cụ thể:
- Người điều khiển chương trình và thư kí.
- Trang trí
- Một tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ
* Từng tổ phân công cho các tổ viên
4. Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, người điều khiển và thư kí.
- Người điều khiển lần lượt nêu từng câu hỏi cho cả lớp thảo luận.
- Dựa vào đáp án, người điều khiển tổng kết lại từng vấn đề đã thảo luận.
- Biểu diễn một số tiết mục văn nghệ xen kẽ vào chương trình tạo không khí vui vẻ.
- Hát tập thể.
5. Kết thúc hoạt động
Người điều khiển: động viên cả lớp phấn đấu tự giác thực hiện đúng nội qui và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 3 tháng 9
nội dung hoạt động 3: ca hát mừng năm học mới
mừng thầy cô và bạn bè
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Tham gia văn nghệ nhiệt tình, sôi nổi thông qua một số bài hát, bài thơ... ca ngợi trường, lớp, thầy cô và bạn bè.
- Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với trường, lớp; quý trọng thầy cô; đoàn kết thân ái với bạn bè; phấn khởi tự hào về trường lớp mình và tự tin, quyết tâm thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học mới để phát huy truyền thống của trường.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
Hát, múa, đọc thơ, kể chuyển, đóng tiểu phẩm có nội dung ca ngợi thầy cô và bạn bè.
b. Hình thức hoạt động
	- Thi hát, nâm thơ... giữa các tổ.
	- Thi sáng tác thơ... giữa các tổ về chủ đề trên.
	- Tổ chức trò chơi tìm các ẩn số cho cả lớp.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
	- Nhưỡng bài hát, bài thơ về trường, lớp; về thầy cô giáo và bạn bè.
	- Hệ thống các câu hỏi và đáp án.
	- Bản quy ước về thang điểm.
b. Về tổ chức
	- Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề, nội dung chương trình, nội dung chương trình, kế hoạch, thời gian tiến hành cho cả lớp và hướng dẫn học sinh chuẩn bị các phương tiên hoạt động.
- Cử ban giám khảo.
- Cử người dẫn chương trình
- Trang trí.
- Kê bàn hình chữ U.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động
- Hát tập thể: chọn các bài hát liên quan đến chủ đề tháng 9.
- Giới thiệu chương trình văn nghệ: tuyên bố lý do, giới thiệu ban giám khảo và thư ký.
b) Phần giao lưu văn nghệ
	* Thi hát hoặc ngâm thơ... về trường, lớp thân yêu
	- Mỗi tổ cử 2 thí sinh đại diện 
	- Thí sinh từng tổ biểu diễn bài hát đã chọn, lần lượt từ tổ 1 cho đến tổ 4 
	- Tổ nào đến lượt mà trong thời gian quy định không hát được thì mất lượt chuyển sang tổ khác.
	- Sau số lượt quy định, tổ nào hát nhiều bài (kể cả ngâm thơ) về trường, lớp. hầy cô và bạn bè thì thắng.
	* Trò chơi: trả lời nhanh và đúng
	Trò này dành cho học sinh cả lớp để tạo không khí sôi nổi.
	Người điều khiển lần lượt nêu từng câu hỏi. Học sinh xung phong trả lời. Ai trả lời đúng đáp án sẽ được thưởng quà. Không trả lời được người điều khiển chương trình nêu rõ đáp án.
Câu hỏi cụ thể là:
	1. Lễ khai giảng năm học này là lễ khai giảng thứ bao nhiêu của trường ta?
	2. Bạn hãy cho biết họ và tên thầy Hiệu trưởng đầu tiên và hiện nay của trường ta.
	3. Bạn hãy hát bài hát có từ "mái trường".
	4. Bạn hãy hát bài hát có từ "lớp"
	5. Bạn hãy hát bài hát có từ chỉ dụng cụ học tập.
	* Những vần thơ mường năm học mới
	Yêu cầu và cách thực hiện:
	Mỗi tổ cử 2 học sinh tham gia. Trong thời gian quy định, thí sinh từng tổ trao đổi với nhau để sáng tác được một bài thơ ca ngợi trường lớp, thầy cô và bạn bè nhân dịp năm học mới.
	Hết thời gian quy định, người điều khiển thu bài và lần lượt đọc cho cả lớp nghe bài thơ đại diện cho từng tổ sáng tác. Ban giám khảo cho điểm từng tổ công khai trên bảng.
5. Kết thúc hoạt động
- Công bố kết quả.
- Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 4 tháng 9
nội dung hoạt động 4: tìm hiểu về truyền thống nhà trường
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Củng cố, khắc sâu nhận thức về truyền thống tốt đẹp của trường, những tấm gương dạy tốt của các thầy cô và gương học tốt của học sinh.
- Phấn khởi tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, lớp bằng việc phấn dấu học tập và tu dưỡng tốt trong năm học mới.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
	- ý nghĩa của tên trường.
	- Những truyền thống tốt đẹp của trường.
	- Những tấm gương học tập tốt của trường, của lớp mà bạn bè mến phục nhất.
	- Bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
b. Hình thức hoạt động
	- Thi hỏi - đáp và kể chuyện về truyền thống của nhà trường.
	- Thi đố vui và văn nghệ.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
	- Các mẫu chuyện về danh nhân hoặc địa danh mà trường mang tên; về gương các thầy cô giáo dạy tốt; các bạn học tốt và về những thành tích nổi bật của trường, lớp.
	- Các bài hát về trường, lớp thầy cô giáo và bạn bè.
	- Các câu hỏi, câu đố cùng đáp án về truyền thống nhà trường và lớp.
b. Về tổ chức
	- Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề, nội dung chương trình, nội dung chương trình, kế hoạch, thời gian tiến hành cho cả lớp và hướng dẫn học sinh chuẩn bị các phương tiên hoạt động.
	- Lớp thảo luận để thống nhất yêu cầu, nội dung chương trình, hình thức hoạt động và phân công công việc cụ thể.
	- Cử ban giám khảo.
- Cử người dẫn chương trình
- Trang trí.
- Kê bàn hình chữ U.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động
- Hát tập thể: chọn các bài hát liên quan đến chủ đề tháng 9.
- Giới thiệu chương trình văn nghệ: tuyên bố lý do, giới thiệu ban giám khảo và thư ký.
- Thực hiện cuộc thi:
Thi tìm hiểu về truyền thống nàh trường
Người dẫn chương trình lần lượt nêu yêu cầu và từng câu hỏi của cuộc thi.
Các đội báo cáo tín hiệu trả lời bằng cách giơ cờ.
Thi đố vui và văn nghệ:
Người dẫn chương trình nêu từng câu đố vui hoặc yêu cầu về văn nghệ, sau đó lần lượt mời các bạn tham dự.
5. Kết thúc hoạt động
- Công bố kết quả.
- Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động.
Chủ điểm tháng 10
Chăm ngoan học giỏi
mục tiêu giáo dục
Giúp học sinh: 
- Hiểu được tầm quan trọng của việc học tập là trở thành người công dân có kiến thức nhằm phục vụ cho xã hội.
- Giúp học sinh có ý chí vươn lên để các em đạt được mục đích đề ra và có thái độ học tập đúng đắn.
- Rèn luyện kĩ năng điều khiển, tự quản hoạt động học tập và kĩ năng trình bày,, trao đổi ý kiến trước tập thể.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 5 tháng 10
nội dung hoạt động 1: vâng lời bác hồ dạy - em gắnghọc chăm
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu được tầm được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tháng 9 năm 1945.
- Giáo dục tình cảm kính yêu Bác Hồ; giáo dục thái độ học tập nghiêm túc và ý chí vươn lên trong học tập.
- Rèn luyện kĩ năng trình bày và trao đổi ý kiến cá nhân trước tập thể lớp.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
	- Nội dung thư của Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước ta và ý nghĩa, tác dụng của thư Bác đối với học sinh:
	- Vui văn nghệ
b. Hình thức hoạt động
Trình bày nội dung và ý nghĩa của thư Bác.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
	- Câu hỏi và đáp án.	
	- Khăn bàn, bình hoa.
b. Về tổ chức
- Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu nội dung và cách tiến hành chủ đề. Việc phân công gồm:
+ Mỗi cá nhân có 1 bản thư B ... án, truyền thống văn hoá mừng xuân đón Tết của quê hương, đất nước.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Các tư liệu về các phong tục tập quán, truyền thống văn hoá mừng xuân đón Tết của quê hương, đất nước, của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.
- Những bài thơ, bài hát, các câu chuyện... liên quan tới chủ đề hoạt động.
- Các câu hỏi, câu đố cùng đáp án và thang điểm chấm cho cuộc thi.
b. Về tổ chức
- Giáo viên chủ nhiệm:
- Nêu ý nghĩa, nội dung, hình thức của chủ đề hoạt động và yêu cầu, hướng dẫn học sinh sưu tầm, tìm hiểu các tư liêu liên quan.
- Hội ý với cán bộ lớp về yêu cầu cuộc thi và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể cho hoạt động:
+ Cử người dẫn chương trình.
+ Ban giám khảo.
+ Phân công trang trí.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động:
- Lớp hát tập thể bài hát Mùa xuân của nhạc sĩ Hoàng Vân.
- Người dẫn chương trình nêu lí do hoạt động, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình hoạt động và thể lệ cuộc chơi, giới thiệu ban giám khảo.
b) Cuộc thi giữa các tổ
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi
Ví du: Hãy kể về phong tục đón tết của dân tộc mà bạn biết
	 Hãy trình bày một bài hát về mùa xuân.
- Ban giám khảo chấm điểm và ghi lên bảng để cả lớp cùng theo dõi.
- Nếu tổ nào trả lời trước chưa đúng thì các tổ khác sẽ trình bày đáp án của mình và cũng được chấm điểm.
- Trong quá trình thi có thể xen kẽ các tiết mục văn nghệ đểtạo không khí sôi nổi, vui tươi.
5. Kết thúc hoạt động
	Người dẫn chương trình:
	- Công bố kết quả thi.
	- Nhân xét kết quả và tinh thần tham gia hoạt động của cá nhân, tổ, lớp.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 19 tháng 1
nội dung hoạt động 2: TRUYềN ThốNG CáCH MạNG 
Và NHữNG NéT Đặi thay của quê hương
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu được những nét lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống học tập, lao động sản xuất... và những nét đổi thay ở quê hương, địa phương mình do Đảng lãnh đạo.
- Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về quê hương, càng yêu mến làng xóm, trường, lớp mình.
- Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Những nét lớn về truyền thống cách mạng ở địa phương.
- Các truyền thống học tập, sản xuất ở địa phương, những gương tốt bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp.
- Những thay đổi của quê hương.
b. Hình thức hoạt động
Tổ chức kể chuyện, trao đổi, thảo luận về truyền thống cách mạng, truyền thống bảo vệ và xâu dựng quê hương, về những tấm gương sáng, những nét đổi thay ở quê hương; đồng thời, có xen kẽ các tiết mục văn nghệ.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Các tư liệu: tranh ảnh, bài viết, thơ ca về truyền thống cách mạng ở địa phương; các tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh cách mạng, trong lao động sản xuất xây dựng bảo vệ quê hương; các thành tựu và di sản văn hóa ở địa phương.
- Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động.
b. Về tổ chức
- Giáo viên chủ nhiệm:
- Nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành.
- Hướng dẫn học sinh sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động.
- Hội ý với cán bộ lớp về yêu cầu cuộc thi và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể cho hoạt động:
+ Xây dựng chương trình hoạt động.
+ Cử người dẫn chương trình.
+ Ban giám khảo.
+ Phân công trang trí.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động:
- Lớp hát tập thể bài hát Em là mầm non của Đảng (Nhạc và lời của Mộng Lân).
- Người dẫn chương trình nêu lí do hoạt động, giới thiệu chương trình hoạt động.
b) Tọa đàm
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi như:
1/ Bạn hãy kể tên những anh hùng liệt sĩ ở quê hương mà bạn được nghe kể hoặc sư tầm được
2/ Bạn hãy kể một câu chuyện về gương sáng đảng viên ở quê hương, Truyền thống cách mạng tiêu biểu ở quê hương bạn là gì?
3/ Quê hương bạn có những đổi mới gì?
- Trong quá trình hoạt động có xen kẽ văn nghệ.
5. Kết thúc hoạt động
	Người điều khiển hoạt động:
	- Mời giáo viên phát biểu.
	- Nhân xét kết quả và tinh thần tham gia hoạt động của cá nhân, tổ, lớp.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
tuần 20,21,22 tháng 1, 2
nội dung hoạt động 3: giao lưu văn nghệ mừng đảng, mừng xuân
1. Yêu cầu giáo dục:
- Giáo dục cho học sinh lòng biết ơn Đảng và tình yêu quê hương đất nước.
- Động viên tinh thần học tập, rèn luyện và tạo thêm điều kiện để các em hiểu biết lẫn nhau, gắn bó với tập thể lớp và nhà trường.
- Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Những bài hát, bài thơ câu chuyện... ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân.
- Những sáng tác tự biên tự diễn của học sinh theo chủ đề hoạt động.
b. Hình thức hoạt động
 Giao lưu văn nghệ với các loại hình đa dạng như: Thi đố, Thi hát nối...
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Các tiết mục văn nghệ qua sưu tầm và sáng tác của học sinh theo chủ đề
- Hệ thống các câu hỏi, các câu đó và các đáp án kèm theo.
- Bảng quy định thang điểm dành cho ban giám khảo.
b. Về tổ chức
- GVCN làm việc với tập thể lớp:
+ Nêu chủ đề hoạt động, nội dung và hình thức tiến hành, đề nghị mỗi học sinh trong lớp cùng chuẩn bị và sẵn sàng tham gia.
+ Thành lập hai đội để giao lưu thi đấu, mỗi đội cử ra một đội trưởng đặt tên cho hai đội ( mỗi đội cử 10 em, số học sinh còn lại làm cổ động viên )
- Giáo viên hội ý với lực lượng cán sự lớp và hai đội trưởng để thống nhất các yêu cầu và phân công chuẩn bị hoạt động như:
+ Phân công người dẫn chương trình, xây dựng chương trình.
+ Chọn cử BGK, phân công trang trí 
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động:
- Bắt bài hát tập thể
- Người dẫn chương trình tuyên bố lý do, nêu nội dung và hình thức giao lưu, giới thiệu BGK và mới hai đội lên tham dự.
b) Giao lưu
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi, câu đố, thành viên hai đội lần lượt thực hiện theo yêu cầu.
- Trong qua trình giao lưu cần giao lưu với cổ động viên qua một số câu hỏi.
5. Kết thúc hoạt động
	Người dẫn chương trình công bố kết quả của hai đội và nhận xét ý thức tham gia vui chơi của hai đội và tập thể láơp.
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 23 tháng 2
nội dung hoạt động 4: XÂY DựNG Kế HOạCH ThựC HIệN
"TRƯờng xanh, sạch, đẹp"
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp đối với sức khỏe mỗi người, chất lượng học tập và giáo dục của nhà trường, trong đó có bản thân các em.
- Gắn bó và thêm yêu trường, lớp.
- Tiếp tục tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện " Trường xanh, sạch đẹp"
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Làm vệ sinh trường, lớp sạch, đẹp.
- Làm bồn hoa, cây cảnh.
- Chăm sóc cây trồng; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
- Trang trí lớp.
b. Hình thức hoạt động
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Bản dự thảo nội dung, bản dự thảo kế hoạch.
- Các câu hỏi để thảo luận.
b. Về tổ chức
Giáo viên chủ nhiệm:
+ Nêu vấn đề, yêu cầu học sinh suy nghĩ để tham gia thảo luận.
+ Hội ý với CBL để phân công công việc:
- Dự thảo nội dung, kế họch thực hiện "Trường xanh, sạch, đẹp"
- Các câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Bạn hiểu thế nào là trường xanh, sạch, đẹp?
Câu 2: Xây dựng trường xanh sạh, đẹp có ý nghĩa và tác dụng như thế nào?
Câu 3: Theo bạn lớp chúng ta cần phải chăm sóc những cây cảnh ở lớp không?
....
- Cử người điều khiển hoạt động.
- Cử người ghi biên bản.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động
- Bắt bài hát tập thể.
- Người điều khiển công bố lí do, hình thức hoạt động.
b) Thảo luận
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi thảo luận.
- Mỗi câu hỏi nêu ra phải được trao đổi, bổ sung cho đủ ý. Người điều khiển tổng kết lại và thư kí ghi biên bản.
- Kết quả thảo luận là nội dung, kế hoạch thực hiện "Trường xanh, sạch, đẹp".
c) Văn nghệ
Người điều khiển chương trình giới thiệu một số tiết mục của các tổ.
5. Kết thúc hoạt động
	- Người điều khiển nhận xét hoạt động.
	- Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến.
Chủ để tháng 3
Tiến bước lên đoàn
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 24 tháng 3
nội dung hoạt động 1: tìm hiểu về đoàn 
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh: 
- Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26 - 3. Những mốc lịch sử lớn của Đoàn, những gương đoàn viên tiêu biểu.
- Tự hào và yêu mến tổ chức Đoàn.
- Học tập và rèn luyện theo tinh thàn tiên phong của Đoàn.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a. Nội dung
- Lịch sử ngày thành lập Đoàn 26 - 3.
- Các mốc truyền thống vẻ vang của Đoàn.
- Các gương sáng đoàn viên tiêu biểu.
- Những bài thơ, bài hát về Đoàn.
b. Hình thức hoạt động
Tìm hiểu về truyền thống của Đoàn giữa các tổ.
3. Chuẩn bị hoạt động
a. Về phương tiện hoạt động
- Các tư liệu sư tầm được về truyền thống của Đoàn.
- Các câu hỏi và đáp án.
b. Về tổ chức
 Giáo viên chủ nhiệm:
- Nêu nội dung, yêu cầu của hoạt động. Hướng dẫn học sinh sưu tầm tài liệu cho hoạt động.
- Hội ý với cán bộ lớp để thống nhất chuẩn bị và phân công các công việc:
+ Mỗi đội cử 2 -3 học sinh, các tổ viên còn lại sẽ là cổ động viên cho đội và chọn một tên anh hùng đặt tên cho tổ mình (ví dụ: Lê Văn Tám, Kim Đồng, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu,...)
+ Chuẩn bị các câu hỏi có đáp án kèm theo.
Câu 1: Đoàn Thành lập từ khi nào, lúc đó Đoàn mang tên gì?
Đáp án: 26/3/1931, Đoàn TNCS Đông Dương.
Câu 2: Từ ngày thành lập, Đoàn có mấy lần đổi tên.
Đáp án: 6 tên - Đoàn TNCS Đông Dương
	- Đoàn TN Dân chủ
	- Đoàn TN Phản đế
	- Đoàn Thanh niên Cứu quốc
	- Đoàn THLĐ Hồ Chí Minh
	- Đoàn TNLĐ Hồ Chí Minh
	- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu 3: Bạn hãy kể về người đoàn viên thanh niên của Đoàn?
Đáp án:
Tiểu sử ngắn gọn của Lý Tự Trọng.
Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng quê ở huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. Do bị đàn áp nên gia đình lánh nạn ở Xiêm ( Thái lan ). Anh là một trong tám Thiếu niên được Bác Hồ gửi học tại Quảng Châu - Trung Quốc. Lý Tự Trọng là một người học giỏi, thông minh, mưu trí và dũng cảm. Anh là người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh hy sing ngày 2 tháng 11 năm 1931. 
	....
	+ Cử người dẫn chương trình
	+ Ban giám khảo
	+ Mỗi tổ chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ.
	+ Phân công trang trí.
	+ Dự kiến mời đại biểu.
4. Tiến hành hoạt động
a) Khởi động:
- Hát tập thể.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu ban giám khảo.
- Các đội tự giới thiệu.
b) Cuộc thi
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi cho các đội thi.
- Trong quá trình thi , các tiết mục văn nghệ xen kẽ.
5. Kết thúc hoạt động
	 Người điều khiển:
	- Công bố kết quả thi.
	- Nhận xét kết quả hoạt động.

Tài liệu đính kèm:

  • docHDNGLL.doc