Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 13: Ôn tập chương I - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Lãnh

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 13: Ôn tập chương I - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Lãnh

I/ MỤC TIÊU : Qua bài này học sinh cần :

- Hệ thống hoá kiến thức đã học về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia .

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thứoc có chia khoảng, com pa để đo, vẽ đoạn thẳng , đường thẳng , tia .

- Bước đầu tập suy luận đơn giản về hình học .

II/ NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :

 Hoạt động 1 : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và sự chuẩn bị học tập của học sinh .

 Hoạt động 2 : Đọc hình

 Mỗi hình trong bảng sau đây cho biết kiến thức gì ?

 .

a B

 . A

Hình 1

A B C

Hình 2 C

A B

Hình 3 a

 I

 b

Hình 4

 m

 n

Hình 5

 y

 . O

x

Hình 6

A B x

Hình 7

 A B

Hình 8

A M B

Hình 9

 A M B

Hình 10

 Hoạt động 3 : Điền vào chỗ trống

 Điền vào chỗ trống để được một mệnh đề đúng .

a) trong ba điểm thẳng hàng, . điểm nằm giữa hai điểm còn lại .

b) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua . .

c) Mỗi điểm trên đường thẳng là . của hai tia đối nhau .

d) Nếu . thì AM + MB = AB .

 

doc 1 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 25/02/2021 Lượt xem 16Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 13: Ôn tập chương I - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Lãnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 9/11/2012	
Ngày giảng: 16/11/2012
Tiết 13: ôn tập chương i
I/ Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần :
Hệ thống hoá kiến thức đã học về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia .
Có kỹ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thứoc có chia khoảng, com pa để đo, vẽ đoạn thẳng , đường thẳng , tia .
Bước đầu tập suy luận đơn giản về hình học .
II/ Nội dung và các hoạt động trên lớp :
 Hoạt động 1 : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và sự chuẩn bị học tập của học sinh .
 Hoạt động 2 : Đọc hình
	Mỗi hình trong bảng sau đây cho biết kiến thức gì ?
 .
a	B
 . A
Hình 1
A B C
Hình 2
C
A	 B
Hình 3
 a
 I
 b
Hình 4
 m
 n
Hình 5
	 y
 . O
x
Hình 6
A B	 x
Hình 7
 A	 B
Hình 8
A M B
Hình 9
 A M B
Hình 10
 Hoạt động 3 : Điền vào chỗ trống
	Điền vào chỗ trống để được một mệnh đề đúng .
trong ba điểm thẳng hàng, ....... điểm nằm giữa hai điểm còn lại .
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua .......................................... .
Mỗi điểm trên đường thẳng là .............. của hai tia đối nhau .
Nếu ....................... thì AM + MB = AB .
 Hoạt động 3 : Nhận biết đúng sai .
	Cho biết mệnh đề sau là đúng hay sai .
Đoạn thẳng AB là hình gồm tát cả các điểm nằm giữa A và B .
Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M cách đều hai điểm A , B .
Trung điểm của đoạn thẳng AB là một điểm cách đều hai mút A và B .
Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song nhau .
 Hoạt động 4 : Vẽ hinh .
	HS làm các bài tập 2 - 4, 7 và 8 SGK phần ôn tập 
 Hoạt động 5 : Trả lời câu hỏi 
	GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và làm các bài tập 1,5,6 phần Ôn tập 
 Hoạt động 6 : Dặn dò 
	- Ôn tập các kiến thức đã học và hoàn thiện các bài tập đã hướng dẫn .
	- Tiết sau : Kiểm tra 45 phút .

Tài liệu đính kèm:

  • docGA Hinh hoc.doc