Giáo án Đại số Lớp 6 - Chương II: Số nguyên - Năm học 2010-2011 - Đỗ Tú Trinh

Giáo án Đại số Lớp 6 - Chương II: Số nguyên - Năm học 2010-2011 - Đỗ Tú Trinh

I. Mục tiêu.

 1. Kiến thức: Học sinh biết được tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương và các số nguyên âm, số 0. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, số đối của một số nguyên.

 2. Kĩ năng: Học sinh bước đầu hiểu được rằng có thể dùng số nguyên để biểu diễn hai đại lượng có hướng ngược nhau

 3. Thái độ: Học sinh bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn.

II. Chuẩn bị .

 1. Giáo viên: Hình vẽ trục số trên bảng phụ, thước kẽ có chia khoảng. Hình vẽ trục số nằm ngang, trục thẳng đứng

 2. Học sinh: Thước kẽ có chia khoảng, ôn kiến thức phần dặn dò tiết 40

III. Hoạt động trên lớp

1. Ổn định (1 phút) Kiểm tra sỉ số

2. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh)

 3. Bài mới:

 Giới thiệu bài(1 phút) : Trong chương I chúng ta biết được tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N, vậy tập hợp các số nguyên được kí hiệu là gì thì chúng ta tìm hiểu nội dung bài hôm nay.

 

doc 73 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/12/2020 Lượt xem 4Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 6 - Chương II: Số nguyên - Năm học 2010-2011 - Đỗ Tú Trinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 14 Ngày soạn :
Tiết : 40 Ngày dạy :
CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN
Chúng ta đã biết phép cộng và phép nhân hai số tự nhiên luôn thực hiện được và cho kết quả là số tự nhiên, còn với phép trừ hai số tự nhiên không phải bao giờ cũng thực hiện được, chẳng hạn: 
4-6 = ? Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với một loại số mới (số nguyên âm). Các số nguyên âm cùng với các số tự nhiên sẽ tạo thành tập hợp các so ánguyên, trong đó phép trừ luôn thực hiện được.
BÀI 1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
I. Mục tiêu.
	1. Kiến thức : Học sinh biết được các số nguyên âm. 
	2. Kĩ năng : Biết biểu diễn các số nguyên trên trục số.
	3. Thái độ : Học sinh biết cách biểu diễn số tự nhiên và số nguyên âm trên trục số
 Rèn khả năng liên hệ thực tế toán học cho học sinh .
II. Chuẩn bị.
 1. Giáo viên: Nhiệt kế có chia độ âm, hình vẽ biểu diễn độ cao. Bảng phụ ghi nhiệt độ các Thành Phố. Thước kẽ có chia khoảng.
	2. Học sinh: Chuẩn bị thước kẽ có chia khoảng.
III. Hoạt động trên lớp	
1. Ổn định (1 phút) Kiểm tra sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh)
 3. Bài mới :
 Giới thiệu bài (2 phút) : Giáo viên đưa ra 3 phép tính yêu cầu học sinh thực hiện. Giáo viên giới thiệu: Để phép trừ các số tự nhiên luôn thực hiện được người ta đưa vào đó một dạng số mới: Số nguyên âm, các số nguyên âm cùng các số tự nhiên lập thành một tập số gọi là tập các số nguyên
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1 (20 phút) Giới thiệu sơ lược số nguyên 
- Giới thiệu các số âm thông qua các ví dụ SGK
- Cho học sinh đọc ? 1 SGK
- Cho học sinh quan sát nhiệt kế có chia độ âm
 Gọi một học sinh đọc nội dung ví dụ 2.SGK
- Yêu cầu đọc thông tin ở
? 2 và cho biết số âm còn được sử dụng làm gì ?
- Đọc thông tin trong ví dụ 3 và cho biết số âm còn được sử dụng như thế nào ?
Hoạt động 2 (13 phút) Trục số 
- Yêu cầu một học sinh lên bảng vẽ tia số theo hướng dẫn của giáo viên.
- Giáo viên vẽ trục số và giới thiệu như SGK
 Trình bày các hiểu biết về số nguyên âm
 Quan sát nhiệt kế và tìm hiểu về nhiệt độ dưới 00C
 Đọc nhiệt độ của các thành phố ? 1
 Một học sinh đọc nội dung ví dụ 2, cả lớp chú ý theo dõi
 Học snh đọc các câu trong nội dung ? 2 và trả lời
- Biểu diễn các độ cao dưới mực nước biển
 Học sinh đọc thông tin ví dụ 3. SGK
 Số nguyên âm còn dùng để chỉ số tiền nợ và số tiền có
 Một học sinh vẽ theo yêu cầu. Cả lớp vẽ tia số vào vở
 Học sinh cả lớp quan sát hình vẽ SGK
1. Các ví dụ
Ví dụ 1. SGK 
? 1
Ví dụ 2. SGK
? 2
Ví dụ 3. SGK
? 3
2. Trục số
 Các số nguyên được biểu diễn trên tia số như sau:
Củng cố (7 phút)
 - Cho học sinh làm ? 4 SGK
 Học sinh trả lời miệng phần ? 4:Điểm A biểu diễn số -6,điểm B là -2,điểm C là 1, điểm D là 5.
 - Cho cả lớp làm bài tập 1 trang 68 SGK. 
 Đọc nhiệt độ trên các nhiệt kế nhiệt kế .(Yêu cầu hai học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào vở và nhận xét) Cho học sinh làm bài tập 2, 3. SGK
 Giáo viên treo bài tập 4 để học sinh từø làm. Cho hai học sinh lên bảng điền
 Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)
 - Học bài theo kiến thức đã học từ SGK
 - Làm các bài tập 4 đến 5.SGK
 - Xem trước nội dung bài học tới .
 - Tập vẽ thành thạo trục số. Đọc lại và hiểu rõ ví dụ các số nguyên âm .
Tuần :14 Ngày soạn :
Tiết : 41 Ngày dạy :
BÀI 2. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
I. Mục tiêu.
	1. Kiến thức : Học sinh biết được tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương và các số nguyên âm, số 0. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, số đối của một số nguyên.
	2. Kĩ năng : Học sinh bước đầu hiểu được rằng có thể dùng số nguyên để biểu diễn hai đại lượng có hướng ngược nhau
	3. Thái độ : Học sinh bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn.
II. Chuẩn bị .
	1. Giáo viên: Hình vẽ trục số trên bảng phụ, thước kẽ có chia khoảng. Hình vẽ trục số nằm ngang, trục thẳng đứng
	2. Học sinh : Thước kẽ có chia khoảng, ôn kiến thức phần dặn dò tiết 40
III. Hoạt động trên lớp	
1. Ổn định (1 phút) Kiểm tra sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh)
 3. Bài mới :
 Giới thiệu bài (1 phút) : Trong chương I chúng ta biết được tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N, vậy tập hợp các số nguyên được kí hiệu là gì thì chúng ta tìm hiểu nội dung bài hôm nay.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1 (5 phút) Kiểm tra 
 Vẽ trục số và biểu diễn các số tự nhiên và số nguyên âm trên trục số
Hoạt động 2 (20 phút) Số nguyên 
 Giáo viên giới thiệu: Số nguyên dương, số nguyên âm
- Giới thiệu tập số nguyên
- Giới thiệu kí hiệu tập hợp Z
- Cho biết quan hệ giữa tập hợp N và Z ?
- Số 0 có phải là số nguyên âm ? Có phái là số nguyên dương không ?
- Giới thiệu điểm biểu số nguyên a
- Từ đó em có nhận xét gì 
- Yêu cầu làm ? 1 và ? 2 vào vở
Hoạt động 3 (16 phút) Số đối 
- Các số -1 và 1, -2 và 2 có tính chất gì đặc biệt ?
- Giới thiệu khái niệm về số đối
- Làm ? 4 theo cá nhân
 Học sinh lên bảng vẽ hình theo yêu cầu 
Theo dõi và ghi vào vở
Vì mọi phần tử của N đều 
thuộc Z nên :
Ta có N Z
 Số 0 không là số nguyên dương cũng không là số nguyên âm.
- Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị có hai hướng ngược nhau.
 Làm ? 1 và ? 2 vào vở
- Một số học sinh trả lời
 Đọc thông tin phần số đối và trả lời 
Học sinh nghe kết hợp ghi bài 
 Làm ? 4 SGK
Một học sinh trả lời câu hỏi
1. Số nguyên
- Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương
- Các số -1, -2, -3 gọi là các số nguyên âm 
- Tập hợp gồm các số nguyên dương và các số nguyên âm
gọi là tập hợp các số nguyên 
Kí hiệu: Z
Z =
† Chú ý:
- Số 0 không là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dương
- Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a
„ Ví dụ : Điểm biểu diễn số nguyên -3 gọi là điểm -3
Nhận xét: Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau
? 1
? 2
2. Số đối
 Các số -1 và 1, -2 và 2, ... gọi là các số đối nhau
? 4
Số đối của 7 là -7;của -3 là 3 ;của 0 là 0
Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)	
 - Học bài theo SGK. Hiểu thế nào là số đối nhau, biết tìm số đối của một số 
 - Làm các bài tập còn lại SGK. Đọc và nghiên cứu kĩ khi làm bài.
 - Xem trước nội dung bài học tới: So sánh hai số nguyên như thế nào. Gía trị tuyệt đối của một số nguyên . 
Tuần :14 Ngày soạn :
Tiết : 42 Ngày dạy :
BÀI 3. THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
I. Mục tiêu.
	1. Kiến thức : Học sinh biết so sánh hai số nguyên, hiểu được giá trị tuyệt đối của một số nguyên .
	2. Kĩ năng : Tìm và viết được gía trị tuyệt đối của một số nguyên .
 Rèn luyện tính chính xác khi áp dụng quy tắc .
 3. Thái độ : Cẩn thận khi tính toán .
II. Chuẩn bị .
 1. Giáo viên: Mô hình trục số nằm ngang, bảng phụ, thước kẽ chia khoảng
	2. Học sinh : Hình vẽ trục số, thước kẽ chia khoảng, kiến thức dặn dò tiết 41
III. Hoạt động trên lớp	
1. Ổn định (1 phút) Kiểm tra sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh)
 3. Bài mới :
Giới thiệu bài(1 phút) : Số nguyên cũng có thứ tự. Vậy số nguyên có thứ tự như thế nào thì ta cùng nhau nghiên cứu nội dung bài hôm nay.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1 (7 phút) Kiểm tra
 Treo bảng phụ kiểm tra có nội dung sau:
HS 1 :Trong các cách ghi sau, cách ghi nào đúng ?
 0 N	;0 Z 	;10 N;	10 Z	
-8 Z;
; N Z
HS2 : Lấy ví dụ minh hoạ hai số đối nhau. Thế nào là hai số đối nhau ?
Hoạt động 2 (15 phút) So sánh hai số nguyên 
- Cho học sinh vẽ trục số
- Biểu diễn 3 và 5 trục số
- So sánh 3 và 5
- Nhận xét về vị trí của số 3 so với số 5
- Nhận xét gì về vị trí và quan hệ các số ?
 Giáo viên cho học sinh thực hiện làm ? 1 SGK
- Gọi học sinh đọc chú ý SGK
- Cho học sinh làm ? 2 SGK
- Các em có nhận xét gì về số nguyên dương với số 0, số nguyên âm với số 0, số nguyên dương bất kì với số nguyên âm bất kì ?
- Làm bài tập 11 và 12 theo cá nhân vào nháp.
 Gọi một số học sinh lên bảng làm
Hoạt động 3 (14 phút) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên 
- Nhận xét gì về khỏang cách từ các cặp số đối nhau đến số 0 ?
 Giáo viên giới thiệu khái niệm giá trị tuyệt đối 
- Cho học sinh làm ? 4
 Hãy rút ra nhận xét
 Cho học sinh làm bài tập 14 cá nhân
HS1 : Trình bày theo yêu cầu
HS2 : trình bày theo yêu cầu
 Học sinh vẽ trục số vào vở
 Thực hiện biểu diễn 5 và 3 trên trục số
 Số 3 ở bên trái số 5 và 3 < 5
Trên trục số, số nằm ở vị tí bên trái nhỏ hơn số vị trí bên phải
 Học sinh làm cá nhân ? 1
 Học sinh nêu chú ý SGK
 Học sinh cùng làm ? 2
 Học sinh thực hiện tại chỗ
 Học sinh rút ra nhận xét
 Làm cá nhân bài tập 11;12 SGK
 Một vài học sinh lên trình bày trên bảng
 Khoảng cách từ các cặp số đối nhau đến số 0 bằng nhau
- làm ? 3, ? 4 SGK
 Học sinh nêu thành nhận xét
Học sinh trình bày 
1. So sánh hai số nguyên
 Nhận xét: Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b
? 1
† Chú ý: Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a nhỏ hơn b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b. Khi đó ta cũng nói a là số liền trước của b
Nhận xét: 
 Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0
 Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0 
 Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì  ... 1. (15 phĩt) ¤n tËp kh¸i niƯm
 Gi¸o viªn giíi thiƯu néi dung «n tËp ch­¬ng 
- Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 3 trang 98 SGK.
- TËp hỵp Z gåm nh÷ng sè nµo ?
+ Sè ®èi cđa sè nguyªn a
+ Sè ®èi cđa 3
+ Sè ®èi cđa -3
+ Sè ®èi cđa 0
- Gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa mét sè nguyªn lµ g× ?
T×m gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa 
ç4 ç= ?
ç0 ç= ?
ç-4ç= ?
- Quy t¾c t×m gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa sè nguyªn
- Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái
- H·y quan s¸t trơc sè vµ tr¶ lêi c©u c
Häc sinh tr¶ lêi ®­ỵc tËp hỵp Z
 Häc sinh tr¶ lêi theo kiÕn thøc ®· häc
 Líp nhËn xÐt bỉ sung
 Häc sinh nªu ®inh nghÜa 
 Häc sinh ®øng t¹i chỉ tr¶ lêi
 Häc sinh nªu quy t¾c t×m GTT§
 Häc sinh quan s¸t
 Häc sinh tr¶ lêi vµ chØ c¸c ®iĨm 
1. TËp hỵp Z
Z = {...;-2;-1;0;1;2;...}
2. Sè ®èi
Sè ®èi cđa sè nguyªn a lµ : -a
3. Gi¸ trÞ tuyƯt ®èi
 Gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa sè nguyªn a lµ kho¶ng c¸ch tõ sè 0 ®Õn ®iĨm a trªn trơc sè.
Bµi tËp 107 trang 98 SGK
a 0
b = ç-bç = çbç > 0 ; -b < 0
Ho¹t ®éng 2. (25 phĩt) ¤n tËp c¸c phÐp tÝnh
- Ph¸t biĨu quy t¾c céng hai sè nguyªn kh¸c dÊu, cïng dÊu
- Ph¸t biĨu quy t¾c trõ sè nguyªn a cho sè nguyªn b 
- Ph¸t biĨu quy t¾c nh©n 2 sè nguyªn
- H·y nh¾c l¹i quy t¾c t×m dÊu cđa tÝch
 H·y chän ®ĩng, sai trong ph¸t biĨu sau :
 TÝch cđa 2 sè nguyªn kh¸c dÊu lµ sè ©m
 TÝch cđa 2 sè nguyªn cïng dÊu lµ sè d­¬ng
- Gi¸o viªn gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm bµi 111
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm bµi 116, 117
 Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ c¸c nhãm
 Häc sinh ph¸t biĨu quy t¾c, líp nghe nhËn xÐt, bỉ sung
 Häc sinh ph¸t biĨu qui t¾c
 Häc sinh nªu quy t¾c nh©n 2 sè nguyªn cïng dÊu vµ kh¸c dÊu.
 Häc sinh ghi nhí 
 Häc sinh tr¶ lêi vµ cho vÝ dơ
 Häc sinh tham gia bµi 
 Hai häc sinh lªn b¶ng lµm 
 Häc sinh ho¹t ®éng nhãm
 Häc sinh nhËn xÐt bµi lµm, ®¸nh gi¸
1. PhÐp céng hai sè nguyªn
2. PhÐp trõ hai sè nguyªn
 a - b = a + (-b)
3. PhÐp nh©n hai sè nguyªn
(+) . (+) = (+)
(-) . (-) = (-)
(+) . (-) = (-)
(-) . (+) = (-)
Bµi tËp 110 trang 99 SGK 
a) §ĩng 
b) §ĩng
c) Sai
d) §ĩng
Bµi tËp 111 trang 99 SGK
a) -36
b) 390
c) -279
d) 1130
Bµi tËp 16 trang 99 SGK
a) -120
b) -12
c) -16
d) 3
Bµi tËp 117 trang 99 SGK
a) (-343).16 = -5488
b) 625.16 = 10000
4.TÝnh chÊt phÐp céng, phÐp nh©n
 H­íng dÉn vỊ nhµ (2 phĩt)
 - ¤n tËp c¸c quy t¾c céng, trõ, nh©n, chia, lÊy gi¸ trÞ tuyƯt ®èi, tÝnh chÊt phÐp céng, nh©n.
 - ¤n tËp quy t¾c dÊu ngoỈc, chuyĨn vÕ, béi ­íc sè nguyªn.
 - Bµi tËp: 115, 118, 120. SGK. Bµi tËp:161,162,163,165,168 .SBT
Tuần : 22 Ngày soạn :
Tiết : 67 Ngày dạy :
«n tËp ch­¬ng II(tt)
I. Mơc tiªu.
 1. KiÕn thøc : Cđng cè c¸c phÐp tÝnh sè nguyªn, quy t¾c dÊu ngoỈc, chuyĨn vÕ, béi ­íc sè nguyªn. 
 2. KÜ n¨ng : RÌn luyƯn kü n¨ng thùc hiƯn phÐp tÝnh, tÝnh nhanh, t×m x, t×m béi vµ ­íc sè nguyªn.
 3. Th¸i ®é : RÌn luyƯn tÝnh chÝnh x¸c, tỉng hỵp cho häc sinh
II. ChuÈn bÞ
 1. Gi¸o viªn : B¶ng phơ, m¸y tÝnh bá tĩi
 2. Häc sinh : §å dïng häc tËp, chuÈn bÞ c¸c c©u hái «n tËp
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
 1. ỉn ®Þnh (1 phĩt) KiĨm tra sØ sè
 2. KiĨm tra bµi cị (KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa häc sinh)
	 3. Bµi míi :
Giíi thiƯu bµi (1 phĩt): Trong c¸c tiÕt häc qua chĩng ta ®· nghiªn cøu qua c¸c kiÕn thøc cđa sè nguyªn. H«m nay chĩng ta cïng nhau «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ®ã.
Häat ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Néi dung
Ho¹t ®éng 1. (10 phĩt) KiĨm tra
 Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cÇn kiĨm tra
HS1. Ph¸t biĨu quy t¾c céng hai sè nguyªn
BT: [(-8) + (-7)] + (-10) –
(-229) + (-219) - 401 + 12
HS2. Ph¸t biĨu quy t¾c nh©n hai sè nguyªn
BT: a)18.17 - 3.6.7 b) 33.(17 - 5) - 17.(33 -5)
 Giao viªn nhËn xÐt, cho ®iĨm häc sinh
Ho¹t ®éng 2. (30 phĩt) ¤n tËp bµi tËp
 Gi¸o viªn giíi thiƯu néi dung «n tËp
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp sau
a) (-5).8.(-2).3
b) 125-(-75)+32-(48+32)
c) 3.(-4)2 + 2.(-5) - 20
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 114
 Gi¸o viªn h­íng dÉn lµm c©u a: H·y chØ ra c¸c sè tho¶ m·n ®iỊu kiƯn 
- Gäi hai häc sinh lªn b¶ng lµm c©u b, c
- Ph¸t biĨu quy t¾c chuyĨn vÕ, dÊu ngoỈc 
-VËn dơng quy t¾c lµm bµi tËp sau : bµi tËp 118
 Gi¸o viªn h­íng dÉn÷ x÷ = a
th× x = ± a
- Gäi ®øng t¹i chỉ tr¶ lêi c¸c c©u hái bµi tËp 115
- Gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa mét sè lµ sè g× ?
- Cho häc sinh ®äc ®Ị bµi 112
 §Ĩ t×m hai sè ®ã ta ph¶i t×m a trong ®¼ng thøc
a - 10 = 2a - 5
 VËn dơng quy t¾c chuyĨn vÕ
- Hai sè ®ã lµ sè nµo.
 Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm thùc hiƯn bµi 113
 H­íng dÉn: Ta ph¶i tÝnh tỉng c¸c sè.
- C¸c ­íc cđa 20
- T×m 5 béi cđa 6
 Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm c©u a
- §Ĩ t×m tÝch ab ta lÊy c¸c phÇn tư cđa A nh©n víi c¸c phÇn tư cđa B
 H·y dùa vµo b¶ng tr¶ lêi c¸c c©u sau
Cã bao nhiªu tÝch > 0; < 0
Cã bao nhiªu tÝch béi cđa 6
Cã bao nhiªu tÝch ­íc 20
C¸c c©u sau ®ĩng hay sai
a) a = -(-a)
b) ç a ê = -ç-a ç
c) çxç = 5 => x = 5
d) çxç = -5 Þ x = -5
e) 27-(17-5) = 27-17-5
f) -12-2.(4-2) = -14.2=-28
g) Víi a ỴZ th× -a < 0
 Häc sinh chuÈn bÞ kiĨm tra
 Häc sinh thø nhÊt ph¸t biĨu vµ lµm bµi tËp
Häc sinh thø hai ph¸t biĨu vµ lµm bµi tËp
 Häc sinh tham kh¶o néi dung bµi tËp, lªn b¶ng thùc hiƯn
Häc sinh theo dâi vµ ghi bµi.
 Häc sinh thùc hiƯn theo gi¸o viªn: ChØ ra c¸c phÇn tư cđa x
 Häc sinh ph¸t biĨu quy t¾c
 Ba häc sinh lªn b¶ng thùc hiƯn
 Häc sinh lµm
Lµ mét sè kh«ng ©m
 Häc sinh theo dâi, thùc hiƯn theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn
 Häc sinh ho¹t ®éng nhãm
 Häc sinh chĩ ý nghe, th¶o luËn vµ ®iỊn
 Häc sinh ®øng t¹i chỉ tr¶ lêi
 Häc sinh lªn b¶ng ®iỊn
 Häc sinh ®øng t¹i chỉ tr¶ lêi
1. TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc
TÝnh
a) = 2400
b) = 27
c) = 18
Bµi tËp 114 trang 99 SGK. 
LiƯt kª vµ tÝnh tỉng tÊt c¶ c¸c sè nguyªn x tho¶ m·n
a) -8 < x < 8
x={±7; ±6; ±5; ±4; ±3; ±2; ±1;0}
Tỉng lµ:
(-7) + (-6) + ...+ 6 + 7 = 0
b) -6 < x < 4
x = {-5;- 4; ±3; ±2; ±1;0}
Tỉng: (-5) + (-4) + (-3) +..+1+0 =-9
c) -20 < x < 21
x = {-19; -18; ...; 20}
Tỉng: (-19) + (-18)+...+ 19 + 20 = 20
2. T×m sè nguyªn x, biÕt
Bµi tËp 118 trang 99 SGK
a) 2x - 35 = 15
2x = 15 + 35
2x = 50
x = 50 : 2 
x = 25
b) x = -5
c) x-1 = 0
 x = 1 
Bµi tËp 115 trang 99 SGK
a) ç a ç= 5 Þ a = ± 5
b) ç a ç= 0 Þ a = 0
c) ç a ç= -3 Kh«ng cã v× gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa mét sè lµ sè ©m
d) ç a ç= ç -5 ç Þ a = ± 5
e) -11.ç a ç= -22 Þ a = ± 2
Bµi tËp 112 trang 99 SGK
a - 10 = 2a - 5
-10 + 5 = 2a - a
-5 = a
a = -5
VËy hai sè ®ã lµ: -5 vµ -10
Bµi tËp 113 trang 99 SGK
2
3
-2
-3
1
5
4
-1
0
3. Béi vµ ­íc cđa sè nguyªn
a) T×m tÊt c¶ c¸c ­íc cđa 20
TÊt c¶ c¸c ­íc cđa 20 lµ: ±1; ±2; ±4; ±5; ±10; ±20
b) T×m 5 béi cđa 6
Béi cđa 6 cã thĨ lµ: 0;±6; ±12
Bµi tËp 120 trang 100 SGK
a) 
 b
a
-2
4
-6
8
3
-6
12
-18
24
-5
10
-20
30
-40
7
-14
28
-42
56
b) Cã 6 tÝch nhá h¬n 0; cã 6 tÝch lín h¬n 0
c) Cã 6 tÝch béi cđa 6
d) Cã 2 tÝch ­íc cđa 20
a) §ĩng
b) Sai
c) Sai
d) Sai
e) Sai
f) Sai
g) Sai
H­íng dÉn vỊ nhµ (2 phĩt)
 - Häc c¸c kh¸i niƯm, xem c¸c bµi tËp ®· lµm
 - TiÕt sau kiĨm tra mét tiÕt .
 - CÇn «n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc cđa ch­¬ng ®Ĩ tiÕt sau kiĨm tra tèt
 - TiÕt kiĨm tra mang theo m¸y tÝnh bá tĩi .
Tuần : 23 Ngày soạn :
Tiết : 68 Ngày dạy :
KIĨM TRA mét tiÕt ch­¬ng II
1. Mơc tiªu.
 1. KiÕn thøc : KiĨm tra ®¸nh gi¸ kÕt kh¶ n¨ng tiÕp thu cđa häc sinh khi häc xong ch­¬ng II
 2. KÜ n¨ng : Kü n¨ng tÝnh to¸n céng, trõ, nh©n,chia c¸c sè nguyªn
	VËn dơng kiÕn thøc, c¸c quy t¾c vµo c¸c bµi to¸n t×m x, tÝnh nhanh, t×m béi vµ ­íc sè nguyªn.
 3. Th¸i ®é : Nghiªm tĩc khi lµm bµi, cÈn thËn khi tÝnh to¸n
2. §Ị bµi:
A. Tr¾c nghiƯm (3®)
 Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
 1. Cho | a|=-7.Vậy a có giá trị:
 A. a = 7 hoặc a =-7	B. a=7	C. a=-7 D. Không có giá trị nào của a thỏa mãn.
 2. Chọn câu đúng
 A. ( -2495).1789 > 0 B. 584.(-269) > 0 
 C. -45.(-9).9.45 = 0 D. -289.(-291) > 0
3. Giá trị của biểu thức (x-2).(x+3) khi x=-1 là:
 A. 4	 B. - 4	C. 2	 D. -6 
4. Cho a là số nguyên dương. Tích a.b là số nguyên âm.Vậy:
 A. b là số nguyên âm	 B. b là số 0
 C. b là số nguyên dương	 D. Không có giá trị nào của b thỏa mãn
5. Kết quả của phép tính: (-2).(-2).(-2).(-3).(-3) là
 A. (-2)3.(-3)3	 B. (-2)2.(-3)3	 C. (-2)3.(-3)2	 D. (-2)2.(-3)2
6. Trong tập hợp số nguyên Z các ước của 3 là:
 A. 1;-1;3 và -3	 B. 1 và 3	 C. -1 và -3	 D. 3 và -3 
II. Tự Luận (7đ)
Bài 1(2đ)Thực hiện phép tính:
 a)(-13)+(-27)	
 b)16-34
 c)(-7).(-13)	
 d)8.(-21)
Bài 2(1đ) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần :- 97 , 10 , 0 , 4 , -9 , 2000
Bài 3(3đ) Tìm x, biết :
 a)7. x= -35	
 b) 4 + x = 5- (-6) 
 c) 5| x| - 13 = 32
Bài 4(1đ)Tính:	33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)
3. H­íng dÉn chÊm
 PhÇn tr¾c nghiƯm :
 Tõ c©u 1 ®Õn c©u 5 nÕu häc sinh khoanh trßn ®ĩng ch÷ c¸i lµ ®¸p ¸n ®ĩng cđa bµi to¸n ®¹t mçi c©u 0,25®. Tỉng céng 5 c©u lµ 1,25®. Sai kh«ng ®¹t ®iĨm .
 C©u 6 nÕu thùc hiƯn ®ĩng theo yªu cÇu ®¹t 1®. Sai mçi ý kh«ng ®¹t ®iĨm.
 C©u 7 nÕu ghÐp ®ĩng theo yªu cÇu ®¹t 0,75 ®. Sai kh«ng cã ®iĨm
 C©u 8 nªu ®ĩng tõ ë mçi ý ®¹t 0,5 ®iĨm .Tỉng sè ®iĨm lµ 1®
 PhÇn tù luËn :
 Tõ c©u 9, 10, 11 nÕu lµm ®ĩng kÕt qu¶ cđa mçi bµi ®¹t 1®. Sai kh«ng cã ®iĨm. Tỉng sè ®iĨm cđa phÇn tù luËn lµ 6®
4. Thang ®iĨm
 PhÇn tr¾c nghiƯm :
C©u
1
2
3
4
5
6
§¸p ¸n
D
C
D
A
C
A
§iĨm
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
0,5®
 PhÇn tù luËn :
Bài 1(2đ)Thực hiện phép tính:
 a)(-13)+(-27) = -40 0,5® 	
 b)16-34 = -18 0,5®
 c)(-7).(-13)	 = 91 0,5®
 d)8.(-21) = - 168 0,5®
Bài 2(1đ) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần là:
 - 97< -9 < 0 < 4 < 10 < 2000 1đ 
Bài 3(3đ) Tìm x, biết :
 a)7. x= -35	
 x = -35:7
 x= -5 1đ
 b) 4 + x = 5- (-6) 
 x = 11-4
 x = 7 1đ
 c) 5| x| - 13 = 32
 5| x| = 32 +13
 | x| = 45:5
 | x| = 9
 x = +9;-9 1đ
Bài 4(1đ)Tính:	 33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)
 = 33.17-33.5 -17.33 + 17.5
 = 165 + 85= 80 1đ
5. Thèng kª
Líp
TS
Giái
Kh¸
Tb×nh
Ỹu
KÐm
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
6/2
32
10
31.3
2
6.3
11
34.4
6
18.8
3
9.2
6/4
30
13
43.3
2
6.7
5
16.7
10
33.3
6. NhËn xÐt
 §a sè häc sinh lµm bµi kh¸ tèt, rÊt nhiỊu häc sinh lµm ®iĨm tèi ®a
 Líp 6/2 cã : Mai V¨n Kh¸nh, NguyƠn NhËt Linh, TrÇn ThÞ Huúnh Nh­ ®¹t ®iĨm rÊt tèt
 Líp 6/4 cã :TrÇn ThÞ Lơa, Lª ThÞ Trĩc Mai, ®¹t ®iĨm rÊt tèt
7. H­íng kh¾c phơc
 -Trong tiÕt tr¶ bµi gi¸o viªn chän ra c¸c bµi lµm tèt. Yªu cÇu häc sinh lªn gi¶i l¹i
 -Th­êng xuyªn gäi häc sinh cã bµi lµm yÕu-kÐm lªn b¶ng gi¶i bµi tËp
 - Gi¸o viªn chØ ra chç th­êng xuyªn m¾c ph¶i ®Ĩ häc sinh nhËn thÊy rĩt kinh nghiƯm.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an toan 6 chuong IItheo chuan KTKN.doc