Giáo án Đại số 6 - Tiết 95: Luyện tập 1

Giáo án Đại số 6 - Tiết 95: Luyện tập 1

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Củng cố và khắc sâu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.

 - Vận dụng kinh hoạt, sáng tạo vào bài tập mang tính chất thực tiến.

 2. Kỹ năng:

 - Tính thành thạo giá trị phân số của một số cho trước.

 - Làm được các bài tập trong SGK

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ: Bài tập thêm; MTBT

 - HS: MTBT

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 213Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 95: Luyện tập 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 95. Luyện tập 1
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố và khắc sâu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
	- Vận dụng kinh hoạt, sáng tạo vào bài tập mang tính chất thực tiến.
	 2. Kỹ năng:
	- Tính thành thạo giá trị phân số của một số cho trước.
	- Làm được các bài tập trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ: Bài tập thêm; MTBT
	- HS: MTBT
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra:
HS1: Nêu qui tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
áp dụng: a) của 15
 b) 0,5 của 45
HS2: Chữa bài 118 (SGK-52)
HĐ2. Luyện tập:
- GV đưa bài tập lên bảng phụ
- Yêu cầu HS đọc đầu bài
? Bài tập yêu cầu gì
? Để nối các câu ở cột A với cột B được câu đúng làm thế nào 
- Yêu cầu HS thực hiện 
- Gọi 2 HS lên bảng điền
- Yêu cầu HS đọc đầu bài 121
? Bài tập cho biết gì và yêu cầu gì
? Làm thế nào để biết được xe lửa cách HP bao nhiêu km
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ thực hiện
- Yêu cầu HS làm bài 123
- Hãy kiểm tra xem người bán hàng có tính giá mới có đúng không
- Yêu cầu HS sửa sai lại các mặt hàng mà chị bán hàng tính sai
HS1:
áp dụng: a) của 15
Tính: .15 = 9
 b) 0,5 của 45
Tính: 
HS2: Chữa bài 118
- HS quan sát bảng phụ
- HS đọc đầu bài 
Nối các câu ở cột A với câu ở cột B để được kết quả đúng
áp dụng qui tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
- HS thực hiện
- 2 HS lên bảng điền
- HS đọc đầu bài 121
- HS tóm tắt đầu bài 
+ Tính quãng đường xe lửa đi được bào nhiêu km
+ Lờy 102 km trừ đi quãng đường xe lửa đi được quãng đường
- 1 HS đứng tại chõ thực hiện
- HS làm bài 123
- HS dùng máy tính kiểm tra
- HS tính: 
A: 315000 đ
D: 405000 đ
Bài tập thêm: Nối mỗi câu ở cột A với mỗi câu ở cột B để được kết quả đúng
Cột A
Cột B
1) 
a) 16
1-a
2) 
b)
2- e
3)
c)4000
3-c
4)
d)1,8
4-d
5) 
e) 25
5-b
Bài 121/52
Tóm tắt:
- Quãng đường HN-HP: 102km
- Xe lửa xuất phát từ HN đi được quãng đường
Giải: 
Xe lửa xuất phát từ HN đi được quãng đường là:
102. =61,2 (km)
Xe lửa còn cách HP là:
102 – 61, 2 = 40, 8 (km)
 Đáp số: 40,8 (km)
Bài 123/53
Các mặt hàng B, C, E được tính đúng giá mới
Các mặt hàng A, D không được tính đúng giá mới
Giá đúng các mặt hàng đó là: A: 315000 đ
 D: 405000 đ
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Xem lại các bài tập đã chưa.
	- Làm bài tập 122, 125
	- Chuẩn bị giờ sau:Luyện tập 2

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 95.doc