Giáo án Đại số 6 - Tiết 90: Luyện tập

Giáo án Đại số 6 - Tiết 90: Luyện tập

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Biết các cách thực hiện các phép tính với hỗn số, biết tính nhanh khi cộng hoặc nhân hai hỗn số.

 - Củng cố các kiến thức về việc viết các hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại. Viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %

 2. Kỹ năng:

 - Làm được các bài tập đơn giản trong SGK

 - Vận dụng thành thạo các phép cộng, nhân phân số.

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 226Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 90: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày gảng:
Tiết 90. Luyện tập
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết các cách thực hiện các phép tính với hỗn số, biết tính nhanh khi cộng hoặc nhân hai hỗn số.
	- Củng cố các kiến thức về việc viết các hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại. Viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %
	2. Kỹ năng:
	- Làm được các bài tập đơn giản trong SGK
	- Vận dụng thành thạo các phép cộng, nhân phân số.
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ bài 99
	- HS: Bài tập về nhà
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra:
HS1: Nêu cách viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại
Chữa bài 94c, 95c
HS2: Định nghĩa số thập phân, nêu thành phần số thập phân
áp dụng viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân, số thập phân và %
HĐ2. Luyện tập
- GV treo bảng phụ bài 99
- Gọi HS đọc đầu bài trên bảng phụ
? Bạn cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào
? Ngoài cách trên ra còn cách nào tính nhanh hơn không
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện 
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 101
? Để nhân hoặc chia hai hỗn số ta làm thế nào 
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 100
? Muốn tính giá trị biểu thức A làm như thế nào 
- Gọi 1 HS lên bảng làm 
? Muốn tính giá trị biểu thức A làm như thế nào 
- Gọi 1 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
Bài 94c
Bài 95c
- HS quan sát 
- HS đọc đầu bài trên bảng phụ
Bạn cường đã viết hỗn số dưới dạng phân số rồi tiến hành cộng hai phân số khác mẫu
Cộng phần nguyên với nhau, phần phân số với nhau
- 1 HS lên bảng thực hiện
- HS lắng nghe
- HS làm bài 101
Viết hỗn số dưới dạng phân số rồi thực hiện nhân hoặc chia hai phân số
- 2 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
- HS làm bài 100
+ Bỏ dấu ngoặc
+ áp dụng tính chất kết hợp để nhóm các số hạng
+ Thực hiện phép tính
- 1 HS lên bảng làm 
+ Bỏ dấu ngoặc
+ áp dụng tính chất kết hợp để nhóm các số hạng
+ Thực hiện phép tính
- 1 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
DạngI. Cộng hai hỗn số
Bài 99/47
Cách 1:
Cách 2:
Dạng II. Nhân chia hỗn số
Bài 101/47. Thực hiện phép tính
Dạng III. Tính giá trị biểu thức
Bài 100/47
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn lại các dạng bài tập vừa làm 
	- làm bài 111; 112; 113 (SGk-22)
	- Chuẩn bị luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 90.doc