Giáo án Đại số 6 - Tiết 88: Luyện tập

Giáo án Đại số 6 - Tiết 88: Luyện tập

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thưc:

 - Biết vận dụng qui tắc chia phân số trong giải toán.

 2. Kỹ năng:

 - Tìm được số ngịch đảo của một số khác 0.

 - Thực hiện được phép chia phân số.

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi giải toán.

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ bài 92

 - HS: Bài tập về nhà

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 220Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 88: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 88. Luyện tập
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thưc:
	- Biết vận dụng qui tắc chia phân số trong giải toán.
	2. Kỹ năng:
	- Tìm được số ngịch đảo của một số khác 0.
	- Thực hiện được phép chia phân số.
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi giải toán.
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ bài 92
	- HS: Bài tập về nhà
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra:
HS1: Phát biểu qui tắc chia phân số, viết dạng TQ
Chữa bài 86a
HS2: Muốn chia một phân số cho một số nguyên khác 0 làm như thế nào
Chữa bài 86b
HĐ2. Luyện tập
- Yêu cầu HS làm bài 89
- Gọi 3 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại 
- Yêu cầu HS làm bài 90
? Muốn tìm x ta làm như thế nào 
- Gọi 3 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS đọc bài 92
? Bài toán gồm mấy đại lượng, đó là những đại lượng nào 
? Các đại lượng này có mối quan hệ như thế nào, viết công thức biểu thị mối liên hệ đó
? Muốn tính thời gian Minh đi từ trường về nhà làm như thế nào 
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải
Bài 86a
Bài 86b
- HS hoạt động cá nhân làm bài 89
- 3 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
- HS làm bài 90
a) Thực hiện phép tính 
=?
b) Thực hiện phép tính 
c) Thực hiện phép tính 
- 3 HS lên bảng làm 
- HS dưới lớp làm vào vở
- HS lắng nghe
- HS đọc bài 92
Bài toán gồm 3 đại lượng, đó là quãng đường, vận tốc, thời gian
Quan hệ 3 đại lượng là:
S = v.t
+ Tính quãng đường Minh đi từ nhà -> trường
+ Tính thời gian minh đi từ trường về nhà
- 1 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải
Bài 89/43. Thực hiện phép tính 
Bài 90/ 43. Tìm x
Bài 92/ 44
 Trường
 Nhà 
Giải:
Quãng đường Minh đi từ nhà đến trường là:
10.km/h
Thời gian Minh đi từ trường về nhà là:
2 : 12=2. km/h
 Đáp số: 
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn lạim qui tắc chia phân số
	- Làm bài tập 90d, e, g; 91; 93 (SGK-43, 44)
	- Nghiên cứu trước bài “Hỗn số –Số thập phân – Phần trăm”

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 88.doc