Giáo án Đại số 6 - Tiết 84: Phép nhân phân số

Giáo án Đại số 6 - Tiết 84: Phép nhân phân số

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Hiểu và vận dụng được quy tắc nhân hai phân số

 - Củng cố cho học sinh cấc bước nhân phân số.

 2. Kỹ năng:

 - Nhân phân số một cách thành thạo

 - Làm được các bài tập trong SGK

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi nhân phân số

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ ?2, ?3

 - HS: Ôn lại các quy tắc nhân hai phân số ở tiểu học

 III/ Các hoạt động:

 

doc 6 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 84: Phép nhân phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 84. Phép nhân phân số
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Hiểu và vận dụng được quy tắc nhân hai phân số
	- Củng cố cho học sinh cấc bước nhân phân số.
	2. Kỹ năng:
	- Nhân phân số một cách thành thạo
	- Làm được các bài tập trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi nhân phân số
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ ?2, ?3
	- HS: Ôn lại các quy tắc nhân hai phân số ở tiểu học
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Quy tắc
? Muốn nhân hai phân số ở tiểu học làm như thế nào 
- Yêu cầu HS áp dụng tính: 
- Yêu cầu HS làm ?1
- Quy tắc trên vẫn đúng với phân số có tử và mẫu là các số nguyên 
- Yêu cầu HS tính : 
? Muốn nhân một phân số với một phân số ta làm như thế nào 
- Yêu cầu HS đọc quy tắc
- Yêu cầu HS làm ?2
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm ?3
- Gọi 3 HS lên bảng tính 
- GV nhận xét và chốt lại
HĐ2. Nhận xét 
- Yêu cầu HS đọc nhận xét
? Muốn nhân một phân số với một số nguyên làm thế nào 
- Yêu cầu HS làm ?4
- Gọi 3 HS lên bảng làm 
HĐ3. Luyện tập
- Yêu cầu HS làm bài 69
- Chia lớp thành hai dãy
Dãy 1: Làm phần a, b
Dãy 2: Làm phân d, e
- Gọi đại diện các dãy lên thực hiện
- GV nhận xét và chốt lại
Muốn nhân phân số với phân số ta nhân tử với tử và mẫu với mẫu
- HS làm ?1
- HS lắng nghe
Muốn nhân một phân số với một phân số ta nhân tử với tử và mẫu với mẫu
- HS đọc quy tắc
- HS làm ?2
- 2 HS lên bảng làm
- HS lắng nghe
- HS làm ?3
- 3 HS lên bảng làm
- HS lắng nghe
- HS đọc nhận xét
Ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu
- HS làm ?4
- 3 HS lên bảng làm
- HS làm bài 69 
- HS HĐ cá nhân làm theo yêu cầu của GV
- Đại diện các dãy lên bảng trình bầy
- HS lắng nghe
1. Quy tắc
?1. Tính 
Ví dụ:
Quy tắc (SGK-36)
?2.
?3
2. Nhận xét 
?4
3. Luyện tập
Bài 69/36
HĐ4. Hướng dẫn về nhà:
	- Học thuộc quy tắc nhân hai phân số và viết dạng tổng quát
	- Ôn lại các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên 
	- Làm bài tập: 70, 71, 72 (SGK-37)
	- Nghiên cứu trước bài: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số 
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 85. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thưc:
	- Biết các tính chất cơ bản của phép nhân phân số: Giao hoan, kết hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối phép nhân với phép công.
	2. Kỹ năng:
	- Vận dụng thành thạo các tính chất trên để thực hiện phép tính hợp lý nhất là khi nhân nhiều số.
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi thực hiện phép tính về phân số
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ bài 74 (SGK-38)
	- HS: Ôn lại các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Tìm hiểu các tính chất của phép nhân phân số
- Yêu cầu HS làm ?1
? Nêu các tính chất cơ bản của phép nhân các số nguyên và viết dạng tổng quát
- GV phép nhân phân số cũng có các tính chất cơ bản như phép nhân các số nguyên
? Phép nhân phân số có các tính chất nào 
- Yêu cầu HS phát biểu bằng lời các tính chất
HĐ2. áp dụng
- GV đưa ra ví dụ
? Thực hiên phép tính trên như thế nào 
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ thực hiện
- Yêu cầu HS làm ?2
- Chia lớp thành 2 dãy 
Dãy 1: Tính biểu thức A
Dãy 2: Tính biểu thức B
- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày và cho biết đã áp dụng các tính chất nào
- GV nhân xét bài làm của các nhóm và chốt lại
HĐ3. Luyện tập
- Yêu cầu HS làm bài 74
- HS làm ?1
Nêu các tính chất cơ bản của phép nhân và viết dạng tổng quát
- HS lắng nghe
Phép nhân phân số có các tính chất sau:
+ Giao hoán
+ Kết hợp
+ Nhân với số 1
+ Phân phối phép nhân với phép cộng
- HS phát biểu bằng lời các tính chất 
- HS quan sát ví dụ
áp dụng các tính chất cơ bản của phép nhân phân số
- 1 HS đứng tại chỗ thực hiện
- HS làm ?2
- HS thực hiện theo yêu cầu 
- Đại diện nhóm lên thực hiện và nêu các tính chất đã sử dụng
- HS lắng nghe
- HS HĐ cá nhân làm bài 74
?1. Các tính chất cơ bản của phép nhân các số nguyên
+ Giao hoán
+ Kết hợp
+ Nhân với số 1
+ Phân phối phép nhân với phép cộng
1. Các tính chất 
2. áp dụng
Ví dụ: Tính
?2
3. Luyện tập
Bài 74/39
- Gọi 1 HS lên điền vào bảng phụ
a
0
0
b
1
0
0
a.b
0
0
0
- Yêu cầu HS làm bài 76
? Nhận xét gì về vế phải của biểu thức A
? Nêu cách tính giá trị biểu thức A
- HS làm bài 76
Số hạng thứ nhất và thứ 2 có chung phân số 
+ áp dụng tích chất phân phối
+ áp dụng qui tắc cộng hai số cùng mẫu
+ áp dụng tính chất nhân với số 1
Bài 76/39. Tính giá trị của biểu thức
HĐ4. Hướng dẫn về nhà:
	- Học thuộc các tính chất cơ bản của phép nhân phân số 
	- Làm bài tập: 76; 77; 79; 80; 81; 83 (SGK-40,41)
	- HD bài 77
	áp dụng tính chất phân phối phép nhân với phép cộng đưa về một tích của một số với một tổng
	- Chuẩn bị: Luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 84-85.doc