Giáo án Đại số 6 - Tiết 81: Luyện tập

Giáo án Đại số 6 - Tiết 81: Luyện tập

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Củng cố các tính chất cơ bản của phân số.

 - Vận dụng được các tính chất cơ bản của phân số vào giải bài tập.

 2. Kỹ năng:

 - Thực hiện được các phép cộng phân số.

 - Làm được các bài tập đơn giản về phân số

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ Bài 52

 - HS: Các tính chất cơ bản của phân số

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 209Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 81: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 81. Luyện tập
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố các tính chất cơ bản của phân số.
	- Vận dụng được các tính chất cơ bản của phân số vào giải bài tập.
	2. Kỹ năng:
	- Thực hiện được các phép cộng phân số.
	- Làm được các bài tập đơn giản về phân số
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ Bài 52
	- HS: Các tính chất cơ bản của phân số
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra
? Nêu các tính chất cơ bản của phân số
áp dụng: Chữa bài tập 47a
HĐ2. Luyện tập:
- GV treo bảng phụ bài 52. Yêu cầu HS quan sát
? Muốn điền vào ô trống làm như thế nào 
Bài 47 a
- HS quan sát bảng phụ
Thực hiện cộng trừ phân số
I. Dạng 1. Điền vào ô trống
Bài 52/ 29
- GV gọi HS đứng tại chỗ điền và giải thích
a
b
- GV nhận xét bài làm và chốt lại 
a+b
- Yêu cầu HS làm bài 54
- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời
- HS HĐ cá nhân làm bài 54
- HS đứng tại chỗ trả lời
Bài 54/30
a) S. 
b) Đ
- Yêu cầu HS sửa lại chỗ sai cho đúng
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 56
? Muốn tính nhanh giá trị biểu thức ta làm thế nào 
- Gọi 3 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
- HS thực hiện lại phép tính phần a và d.
- HS lắng nghe
- HS làm bài 56
+ Phá ngoặc áp dụng tính chất giao hoán
+ áp dụng tính chất kết hợp cộng các phân số có cùng mẫu
- 3 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
c) Đ
d) S
II. Dạng 2. Tính nhanh
Bài 56/31
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn lại các tính chất của phép cộng phân số
	- Làm bài tập: 53,55 (SGK-30)
	- Ôn lại số đối của số nguyên, phép trừ số nguyên
	- Đọc trước bài: Phép trừ phân số 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 81.doc