Giáo án Đại số 6 - Tiết 22: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Giáo án Đại số 6 - Tiết 22: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Hiểu được dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9

 - Vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để nhận ra một số có hay không chia hết cho 3, cho 9

 2. Kỹ năng:- Rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác khi phát biểu và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào giải bài tập.

 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ bài 101

 - HS: Nghiên cứu trước bài

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 198Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 22: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 22. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Hiểu được dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9
	- Vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để nhận ra một số có hay không chia hết cho 3, cho 9
	2. Kỹ năng:- Rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác khi phát biểu và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào giải bài tập.
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ bài 101
	- HS: Nghiên cứu trước bài 
	III/ Tiến trình lên lớp:
	1. ổn định tổ chức:
	2. Kiểm tra bài cũ:
	3. Bài mới:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Nhận xét mở đầu 
- Gọi HS đọc nhận xét 
? Viết số 378 trong hệ thập phân 
GV hướng dẫn HS tách số 100 = 99 + 1
10 = 9 + 1
- Yêu câu HS áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng
- GV yêu cầu HS làm tường tự đối với số 253
- GV gọi 1 HS lên bảng làm
HĐ2. Dấu hiệu chia hết cho 9 
? Số 378 có chia hết cho 9 không tại sao
? Vậy số như thế nào thì chia hết cho 9
- Yêu cầu HS đọc KL 1
? Số 253 có chia hết cho 9 không 
? Vậy số như thế nào thì không chia hết cho 9
- Yêu cầu HS đọc KL 2
- Yêu cầu HS làm ?1
? Muốn tìm số chia hết cho 9 ta làm thế nào 
- Yêu cầu HS phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9
HĐ3. Dấu hiệu chia hết cho 3
? Theo nhận xét đầu bài số 2031 có chia hết cho 3 không
? Số như thế nào thì chia hết cho 3
- Yêu cầu HS đọc KL1
? Theo nhận xét đầu bài số 3415 có chia hết cho 3 không
? Số như thế nào thì không chia hết cho 3
- Yêu cầu HS đọc KL 2
- Yêu cầu HS phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3
- Yêu cầu HS làm ?2
- GV hướng dẫn HS giải mẫu
HĐ4. Củng cố 
- Yêu cầu HS làm bài 101
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời
- Yêu cầu HS làm bài 104
- GV gọi 2 HS lên bảng làm 
- HS đọc nhận xét 
378 = 3.100 + 7.10 +8
= 3(99 + 1) + 7(9 + 1) + 8
= 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8
= (3 + 7 + 8) (3.11.9 + 7.9)
- 1 HS lên bảng làm 
Số 378 có chia hết cho 9 vì cả hai số hạng của tổng đều chia hết cho 9
Số chia hết cho 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9
- HS đọc kết luận 1
Số 253 không chia hết cho 9 vì 10 9
Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9
- HS đọc kết luận 2
- HS HĐ cá nhân làm ?1
Tìm số có tổng các chữ số chia hết cho 9
- Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9
Số 2031 có chia hết cho 3 vì các số hạng của tổng chia hết cho 3
Số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3
- HS đọc kết luận 1
Số 3415 không chia hết cho 3 vì 13 không chia hết cho 3
Số không chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số không chia hết cho 3
- HS đọc kết luận 2
- HS phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3
- HS làm ?2
- HS làm bài 101
Số chia hết cho 3 là: 1347; 6534; 93258
Số chia hết cho 9 là: 6534; 93258
- HS làm bài 104
- 2 HS lên bảng làm 
1. Nhận xét mở đầu
Nhận xét( SGK-39)
Ví dụ 1
378 = 3.100 + 7.10 +8
= 3(99 + 1) + 7(9 + 1) + 8
= 3.99 + 3 + 7.9 + 7 + 8
= (3 + 7 + 8) (3.11.9 + 7.9)
= (Tổng các chữ số) + (Số chia hết cho 9)
Ví dụ 2:
253 = 2.100 + 6.10 + 3
= 2(99+1) + 6(9+1) + 3
= (2 + 6 + 1)+(2.11.9 + 6.9)
= (Tổng các chữ số) + (Số chia hết cho 9)
2. Dấu hiệu chia hết cho 9
a) Ví dụ 1:
378 = 18 + Số chia hết cho 9
Vậy 378 chia hết cho 9
Kết luận1 (SGK- 40)
b) Ví dụ 2
253 = 10 + số chia hết cho 9
Vậy 253 không chia hết cho 9
Kết luận 2 (SGK- 40)
?1
Số chia hết cho 9 là: 621; 6354
Số không chia hết cho 9 là: 1205; 1327
Dấu hiệu chia hết cho 9 (SGK- 40)
3. Dấu hiệu chia hết cho 3
a) Ví dụ 1
2031 = (2+0+3+1) + số chia hết cho 9
= 6 + số chia hết cho 9
Vậy 2031 chia hết cho 3
- Kết luận 1(SGK- 41)
b) Ví dụ 2
3415 = (3+4+1+5) + số chia hết cho 9
= 13 + số chia hết cho 9
Vậy 3415 không chia hết cho 3
Kết luận 2(SGK- 41)
Dấu hiệu chia hết cho 3 (SGK- 41)
?2
Vậy * 
4. Luyện tập 
Bài 101/41
Bài 104/42
a) * c) *
b) * d) *9810
HĐ5. Hướng dẫn về nhà:
	- Học thuộc dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9
	- Làm bài tập: 102;103;105 (SGK-41;42)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 22.doc