Giáo án Đại số 6 - Tiết 19: Tính chất chia hết của một tổng

Giáo án Đại số 6 - Tiết 19: Tính chất chia hết của một tổng

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Hiểu được các tính chất chia hết của một tổng và một hiệu.

 - Biết nhận ra một tổng hay một hiệu của hai hay nhiều số chia hết hoặc không chia hết cho một số mà không cần tính tổng hay hiệu của chúng.

- Biết sử dụng kí hiệu

 2. Kỹ năng: Tính chính xác khi vận dụng các tính chất nêu trên.

 3. Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc.

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ tính chất.

 - HS: Đọc trước bài.

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 19: Tính chất chia hết của một tổng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 19. tính chất chia hết của một tổng
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Hiểu được các tính chất chia hết của một tổng và một hiệu.
	- Biết nhận ra một tổng hay một hiệu của hai hay nhiều số chia hết hoặc không chia hết cho một số mà không cần tính tổng hay hiệu của chúng. 
- Biết sử dụng kí hiệu 
	2. Kỹ năng: Tính chính xác khi vận dụng các tính chất nêu trên.
	3. Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc.
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ tính chất.
	- HS: Đọc trước bài.
	III/ Tiến trình lên lớp:
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
? Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0
Lấy ví dụ minh hoạ
? Khi nào số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b khác 0
	Lấy ví dụ minh hoạ
3. Bài mới: 
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Nhắc lại về quan hệ chia hết
- GV giới thiệu ký hiệu chia hết và không chia hết
HĐ2. Tính chất 1
- Yêu cầu HS làm ?1
- Gọi 2 HS lên bảng lấy ví dụ a
- Gọi 2 HS lên bảng lấy ví dụ b
? Qua hai ví dụ em có nhận xét gì.
- GV giới thiệu ký hiệu “=>” cà cách đọc
? Nếu a m và b m thì ta suy ra được điều gì 
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về hai số chia hết cho 5, hiệu của chúng có chia hết cho 5 không
? Em có nhận xét gì qua ví dụ trên 
? 3 số chia hết cho 3, xét xem tổng của chúng có chia hết cho 3 không
- GV yêu cầu HS viết tổng quát của các nhận xét trên 
? Phát biểu nội dung các tính chất thành lời
HĐ3. Tính chất 2
- Yêu cầu HS làm ?2
? Em có nhận xét gì qua ?2
Xét hiệu: 35 – 7 có chia hết cho 5 không
 27 – 16 có chia hết cho 4 không
? Nhận xét trên đúng với một tổng vậy có đúng với một hiệu không
Xét tổng: 35 + 21 + 20 có chia hết cho 5 không
? Nhận xét trên có còn đúng đối với một tổng nhiều số khồng
- GV yêu cầu HS viết tổng quát của các nhận xét 
- Yêu cầu HS phát biểu tính chất bằng lời
- Yêu cầu HS làm ?3
- Yêu cầu HS làm ?4
HĐ4. Củng cố 
- GV treo bảng phụ bài tập 86 yêu cầu HS quan sát và làm 
- Lắng nghe và ghi vào vở
- HS HĐ cá nhân làm ?1
- 2 HS lên bảng làm ví dụ a
- 2 HS lên bảng làm ví dụ b
Nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho một số thì tổng đó chia hết cho số đó
(a + b) m
Nếu mỗi số bị trừ và số trừ chia hết cho một số thì hiệu cũng chia hết cho số đó
- Viết tổng quát của các nhận xét
Nếu tất cả các số hạng của tổng chia hết cho một số thì tổng chia hết cho số đó
- HS HĐ cá nhân làm ?2
Trong một tổng hai số hạng có một số hạng không chia hết cho một số nào đó thì tổng đó không chia hết cho số đó.
35 – 7 = 28 5
27 – 16 = 114
- Vẫn đúng với một hiệu
35 + 21 + 20 = 76 5
- Nhận xét trên vẫn đúng đối với một tổng của nhiều số 
- HS viết dạng tổng quát của các nhận xét
Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số thì tổng đó khồng chia hết cho số đó.
- HS HĐ cá nhân làm ? 3
- HS HĐ cá nhân làm ?4
- HS quan sát bảng phụ và làm 
1. Nhắc lại về quan hệ chia hết.
+/ a chia hết cho b kh là: ab
+ a không chi hết cho b kh là:a b
2. Tính chất 1. 
Tổng quát:
a m và b m =>(a + b) m
* Chú ý: (SGK-34)
3. Tính chất 2.
?2. 
a) 164; 174=.16+174
b) 355; 75 => 35+75
Tổng quát:
a m và b m=>(a+b)m
* Chú ý (SGK-35)
?3. 80 + 16 8; 80 -16 8
80 – 12 8; 32+40+24 8
32+40+128
?4 a = 5; b = 4 không chia hết cho 3 nhưng a + b = 5 + 4 = 9 chia hết cho 3
4. Luyện tập
Bài 86/36
Câu
Đúng 
Sai 
( 134.4 + 16) 4
x
(21.8 +17) 8
x
3.100 + 34 6
x
HĐ5. Hướng dẫn về nhà:
	- Học thuộc hai tính chât.
	- Làm bài tập 83, 84, 85 (SGK-35,36)
	- Đọc trước bài chia hết cho 2 và 5

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 19.doc