Giáo án Đại số 6 - Tiết 104: Ôn tập chương III

Giáo án Đại số 6 - Tiết 104: Ôn tập chương III

1. Kiến thức:

 - Hệ thống kiến thức trọng tâm của phân số và ứng dụng. So sánh phân số

 - Hệ thống lại qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số và các tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân phân số

 2. Kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng rút gọn phân số, so sánh phân số, tính giá trị biểu thức, tìm x.

 - Rèn luyện khả năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho HS

 3. Thái độ: Chính xác, cẩn thận, nghiêm túc khi thực hiện các phép tính

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ

 - HS: Ôn lại kiến thức cũ

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 235Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 104: Ôn tập chương III", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngỳ giảng:
Tiết 104. Ôn tập chương III
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Hệ thống kiến thức trọng tâm của phân số và ứng dụng. So sánh phân số
	- Hệ thống lại qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số và các tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân phân số
	2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng rút gọn phân số, so sánh phân số, tính giá trị biểu thức, tìm x.
	- Rèn luyện khả năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho HS
	3. Thái độ: Chính xác, cẩn thận, nghiêm túc khi thực hiện các phép tính 
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ
	- HS: Ôn lại kiến thức cũ
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Ôn tập khái niệm phân số, tính chất cơ bản của phân số 
? Thế nào là phân số
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về phân số lớn hơn 0 và phân số nhở hơn 0
- GV yêu cầu HS làm bài 154
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
HS1: Làm phần a, b,c
HS2: Làm phần d, e
- GV nhận xét và chốt lại
? Phát biểu tính chất cơ bản của phân số và viết dạng tổng quát 
- Yêu cầu HS làm bài 155
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời và giải thích cách làm 
? Người ta dùng tính chất cơ bản của phân số để làm gì 
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài 156
- GV nhận xét và chốt lại
HĐ2. Các phép tính về phân số 
- GV đưa ra bảng phụ yêu cầu HS điền tiếp vào công thức
- Yêu cầu HS dựa vào công thức phát biểu qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số 
- GV đưa ra bảng các tính chất của phép cộng và phép trừ phân số 
- Yêu cầu HS quan sát và phát biểu thành lời tính chất đó 
Ta gọi là phân số với a,bZ là 1 phân số, a là tử, b là mẫu của phân số 
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS làm bài 154
- 2 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
Phát biểu hai tính chất cơ bản của phân số 
- HS làm bài 155
- HS đứng tại chỗ trả lời 
áp dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, qui đồng mẫu các phân số 
- 2 HS lên bảng làm bài 155
- HS lắng nghe
- HS quan sát bảng phụ và thực hiện yêu cầu của GV
- HS dựa vào công thức phát biểu qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số
- HS quan sát bảng phụ các tính chất cơ bản của phân số 
- HS phát biểu thành lời các tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân phân số
I/ Lý thuyết
1. Khái niệm và tính chất cơ bản của phân số
a) Khái niệm phân số:
 là phân số a,bZ là 1 phân số, a là tử, b là mẫu của phân số 
Ví dụ: 
Bài 154/64
b) Tính chất cơ bản của phân số 
Bài 155/64
Bài 155/64
2. Các phép tính về phân số
a) Qui tắc các phép tính về phân số 
Cộng hai phân số cùng mẫu:
 Phép trừ phân số:
 Nhân hai phân số:
Phép chia phân số:
b) Tính chất của phép cộng và phép trừ phân số
 Phép tính
Tính chất
Cộng
Nhân
Giao hoán
Kết hợp
Cộng với số 0
Nhân với số 1
Cộng với số đối
Nhân với số nghịch đảo
Phân phối phép nhân với phép cộng
- Yêu cầu HS làm bài 161
? Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong các phép toán ở biểu thức A và B
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- Yêu cầu HS làm bài 162
- Gọi 1 HS len bảng làm phân a
- GV nhận xét và chốt lại 
- HS làm bài 161
Thứ tự thực hiện phép tính:
Thực hiện trong ngoặc -> nhân, chia -> cộng, trừ -> rút gọn phân số (nếu có) 
- 2 HS lên bảng làm 
- HS làm bài 162
- 1 HS lên bảng làm phần a
- HS lắng nghe
Bài 161/64
A=
B=
Bài 162/65
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn tập các kiến thức chương III, ôn lại 3 bài toán cơ bản về phân số
	- Chuẩn bị MTBT giờ sau ôn tập với sự trợ giúp của máy tính
	- Làm bài tập 157; 159; 160; 162b; 163 (SGK-65)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 104.doc