Giáo án Đại số 6 - Tiết 102: Biếu đồ phần trăm

Giáo án Đại số 6 - Tiết 102: Biếu đồ phần trăm

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Biết đọc các biểu đồ phần trăm dưới dạng cột, ô vuông và hình quạt.

 - Biết biểu đồ phần trăm trong thực tế với những số liệu thực tế.

 2. Kỹ năng:

 - Vẽ được các biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông, hình quạt.

 - Làm được các bài tập trong SGK

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi vẽ biểu đồ

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ (H13, 14, 15)

 - Thước kẻ, ê ke, com pa, giấy ô vuông

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 102: Biếu đồ phần trăm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 102. Biếu đồ phần trăm
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết đọc các biểu đồ phần trăm dưới dạng cột, ô vuông và hình quạt.
	- Biết biểu đồ phần trăm trong thực tế với những số liệu thực tế.
	2. Kỹ năng:
	- Vẽ được các biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông, hình quạt.
	- Làm được các bài tập trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi vẽ biểu đồ
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ (H13, 14, 15)
	- Thước kẻ, ê ke, com pa, giấy ô vuông
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Biểu đồ phần trăm
- GV: Để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị % của một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm
- GV đưa H.13 (SGK-60) lên cho HS quan sát
? ở biểu đồ hình 13 tia thẳng đứng chỉ gì, tia nằm ngang chỉ gì
- GV trên tia thẳng đứng bắt đầu từ gốc 0, các số ghi theo tỉ lệ
Các cột chiều cao bằng tỉ số % (dóng ngang)
- Yêu cầu HS làm ?1
- Gọi 2 HS đọc đầu bài 
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt
? Tính tỉ số phần trăm số HS đi xe buýt, xe đạp, đi bộ so với cả lớp làm thế nào 
- Gọi 1 HS lên bảng vẽ
- Gọi nhận xét và chốt lại
- GV đưa ra biểu đồ phần trăm dạng ô vuông hình 14
? Biểu đồ này gồm bao nhiêu ô vuông nhỏ
- GV 100 ô vuông tương ứng với 100%
? Số HS đạt hạnh kiểm tốt 60% tương ứng với bao nhiêu ô vuông
TT: Hạnh kiểm khá, hạnh kiểm TB
- Yêu cầu HS làm bài 149
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
- GV đưa ra biểu đồ phần trăm dạng hình quạt
- GV hình quạt được chia thành 100 hình quạt bằng nhau, mỗi hình quạt đó ứng với 1%
- HS lắng nghe
- HS quan sát
ở biểu đồ hình cột, tian thẳng đứng ghi số phần trăm, tia nằm ngang ghi các loại hạnh kiểm 
- HS lắng nghe
- HS làm ?1
- 2 HS đọc đề bài 
- 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt đầu bài 
- HS đứng tại chỗ trả lời:
- 1 HS lên bảng vẽ
- HS lắng nghe
- HS quan sát hình 14
100 ô vuông
- HS lắng nghe
Hạnh kiểm tốt: 60 ô vuông nhỏ
Hạnh kiểm khá: 35 ô vuông
Hạnh kiểm TB: 5 ô vuông
- HS làm bài 149
- 1 HS lên bảng thực hiện
Số HS đi xe buýt:15%
Số HS đi xe đạp:37,5%
Số HS đi bộ:47,5%
- HS quan sát hình 15
- HS lắng nghe
1. Biểu đồ phần trăm
a) Biểu đồ phần trăm dạng cột
?1.
Tóm tắt:
Lớp 6B có 40 HS
Đi xe buýt: 6 bạn
Đi xe đạp: 15 bạn
Còn lại đi bộ
a) Tính tỉ số %
b) Biểu diễn bằng biểu đồ cột
Giải:
a) Số HS đi xe buýt chiêm:
Số HS đi xe đạp chiếm:
Số HS đi bộ chiêm
100% - (15% + 37,5%) = 47,5% (Số HS)
b) 
b) Biểu đồ phần trămdạng ô vuông
Bài 149/ 61
Số HS đi xe buýt:15%
Số HS đi xe đạp:37,5%
Số HS đi bộ:47,5%
HĐ2. Hướng dẫn về nhà:
	- Học và đọc các biểu đồ phần trăm theo số liệu và ghi chú trên bản đồ
	- Làm bài tập 150; 151; 152; 153 (SGK-61,62) 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 102.doc