Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 62, Bài 25: Thu nhập của gia đình - Năm học 2010-2011

Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 62, Bài 25: Thu nhập của gia đình - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu bài học.

- Biết được thu nhập của GĐ là gì? Các loại thu nhập trong GĐ, làm gì để tăng thu nhập GĐ.

- Xác định những việc HS có thể làm để giúp đỡ GĐ.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng dạy học.

- Giáo viên: Nội dung bài học.

- Học sinh: SGK

2. Phương pháp dạy học.

- Gợi mở, vấn đáp, quan sát.

III. Các hoạt động dạy học.

1. Ổn định lớp 1

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới 1

 

doc 2 trang Người đăng vanady Ngày đăng 27/05/2016 Lượt xem 705Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 62, Bài 25: Thu nhập của gia đình - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 62
Ngày soạn: 16/04/2011
Ngày giảng: 19/04/2011
Chương IV: Thu, chi trong gia đình
Bài 25: Thu nhập của gia đình
I. Mục tiêu bài học.
- Biết được thu nhập của GĐ là gì? Các loại thu nhập trong GĐ, làm gì để tăng thu nhập GĐ.
- Xác định những việc HS có thể làm để giúp đỡ GĐ.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dạy học.
- Giáo viên: Nội dung bài học. 
- học sinh: SGK
2. Phương pháp dạy học.
- Gợi mở, vấn đáp, quan sát.
III. Các hoạt động dạy học.
1. ổn định lớp 1’
2. kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. bài mới 1’ 
Hoạt động 1
Thu nhập của GĐ là gì ? (15p)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
- GV Hướng dẫn HS quan sát H SGK Tr.124
+ Trong GĐ em ai tạo ra thu nhập ?
+ Em co đóng góp gì trong thu nhập của GĐ ?
- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
- HS quan sát.
- HS suy nghĩ trả lời.
- HS quan sát.
+ Thu nhập trong GĐ là tổng hợp các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong GĐ tạo ra.
Hoạt động 2
Các nguồn thu nhập của GĐ (23 phút)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. thu nhập bằng tiền
- GV Hướng dẫn HS quan sát H 4.1SGK.
- Thu nhập bằng tiên của GĐ em có từ nguồn nào ?
- Hãy bổ xung những nguồn thu nhập mà em biết vào H 4.1
2. Thu nhập bằng hiện vật
- GV Hướng dẫn HS quan sát H 4.2SGK.
- Thu nhập bằng hiện vật của GĐ em có từ nguồn nào ?
- GĐ em sản xuất ra những sản phẩm nào ?
- GV hướng dẫn HS rút ra kết luận.
- HS quan sát.
- HS suy nghĩ trả lời
- HS quan sát.
- HS suy nghĩ trả lời
- HS suy nghĩ trả lời
Hoạt động 2
Tổng kết bài học (5 phút)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
- GV nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học.
- GV yêu cầu học sinh chuẩn bị bài sau.
- HS chuẩn bị bài.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 62.doc