Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 1: Bài mở đầu - Năm học 2010-2011 (2 cột)

Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 1: Bài mở đầu - Năm học 2010-2011 (2 cột)

I - Mục tiêu:

- Kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

- Kỹ năng: Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và SGK Công nghệ 6.(phân môn kinh tế gia đình), những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập.

- Thái độ: Có hứng thú học tập môn học.

II - Chuẩn bị:

- GV: + Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

 + Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ 6.

- HS: Đọc trước bài “Mở đầu”

- Phương pháp dạy học: Vấn đáp, chia nhóm nhỏ, phát hiện VĐ và giải quyết VĐ.

IV – Các hoạt động dạy học

1, Ổn định tổ chức

2, Kiểm tra bài cũ: GV nêu một số yêu cầu của môn học: vở ghi, vở BT, SGK,.

 

doc 2 trang Người đăng vanady Ngày đăng 27/05/2016 Lượt xem 361Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 1: Bài mở đầu - Năm học 2010-2011 (2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1
Ngày soạn: 20/08/2010 
Ngày dạy : 24/08/2010
Bài mở đầu
I - Mục tiêu:
- Kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
- Kỹ năng : Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và SGK Công nghệ 6.(phân môn kinh tế gia đình), những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập.
- Thái độ: Có hứng thú học tập môn học.
II - Chuẩn bị:
- GV: + Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
 + Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ 6.
- HS: Đọc trước bài “Mở đầu”
- Phương pháp dạy học: Vấn đáp, chia nhóm nhỏ, phát hiện VĐ và giải quyết VĐ.
IV – Các hoạt động dạy học
1, ổn định tổ chức
2, Kiểm tra bài cũ : GV nêu một số yêu cầu của môn học : vở ghi, vở BT, SGK,...
3, Nội dung bài mới : 
Hoạt động 1
Tìm hiểu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình (15 ph)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS 
? Em hãy cho biết vai trò của gia đình
? Tránh nhiệm của mỗi người đối với gia đình như thế nào? Được biểu hiện ra sao
? Trong gia đình có rất nhiều công việc phải làm đó là những công việc nào
GV: KTGĐ không chỉ là nguồn thu nhập bằng tiền, hiện vật mà còn sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu và làm các công việc nội trợ trong gia đình cũng là công việc của KTGĐ.
? Em hãy kể các công việc liên quan đến KTGĐ mà em tham gia
* vai trò của gia đình: 
- Gia đình là nền tảng của xã hội, ở đó mỗi người được sinh ra và lớn lên được nuôi dưỡng, giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai.
- Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình là phải làm tốt công việc của mình để góp phần tổ chức tốt cuộc sống gia đình văn minh, hạnh phúc
- Các công việc của KTGĐ:
+ Tạo ra nguồn thu nhập bằng tiền và bằng hiện vật.
+ Sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu cho hợp lý.
+ Làm các công việc nội trợ trong gia đình. 
Hoạt động 2
Tìm hiểu mục tiêu của chương trình CN 6 - phân môn KTGĐ (10ph)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
? Về kiến thức của phân môn KTGĐ chương trình CN6 gồm những nội dung gì
? về kĩ năng cần đạt những gì
? Để đạt được những kiến thức và kĩ năng đó cần có thái độ học tập như thế nào 
Mục tiêu của chương trình CN6 - phân môn KTGĐ:
SGK/3
1, Về kiến thức:
2, Về kĩ năng:	
3, Về thái độ:
Hoạt động 3
Tìm hiểu phương pháp học tập (20ph)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV yêu cầu HS quan sat H1.1, 1.2 - SGK/6,7 phương pháp học tập môn CN6
Phương pháp học tập:
- Trong quá trình học tập, các em cần tìm hiểu kĩ các hình vẽ, câu hỏi, bài tập, thực hiện các bài thử nghiệm, thực hành, liên hệ với thực tế đời sống.
- Tích cực thảo luận các vấn đề được nêu ra trong giờ học để phát hiện và lĩnh hội các kiến thức mới.
Hoạt động 4
Đánh giá kết quả học tập (5ph)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV nhận xét và đánh giá giờ học
- Chuẩn bị nội dung bài sau.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 1.doc