Đề kiểm tra số học 6 tiết 18 thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề kiểm tra số học 6 tiết 18 thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Kết quả của phép tính bằng:

A. 15 B. 25 C. 75 D. 125

Câu 2: Cho tập hợp A = {1; 2 ; 3 }. Trong các cách viết sau, cách viết nào sai:

A. 1 B. {1} A C. 3 A D. {2 ; 3} A

Câu 3: Điền dấu “X” vào ô thích hợp

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 13/05/2017 Lượt xem 332Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra số học 6 tiết 18 thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS GIANG SƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA SỐ HỌC 6 TIẾT 18
Thời gian làm bài : 45' (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI :
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả mà em chọn.
Câu 1: Kết quả của phép tính bằng:
A. 15 B. 25	C. 75	 D. 125
Câu 2: Cho tập hợp A = {1; 2 ; 3 }. Trong các cách viết sau, cách viết nào sai: 
A. 1 B. {1}A 	C. 3 A	 D. {2 ; 3} A 
Câu 3: Điền dấu “X” vào ô thích hợp
Câu
Đúng
sai
a. 
b. 
c. 
d. 
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm)
Bài 1( 3 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a. 4. - 3. b. 17.85 + 15.17 - 120 c. 
Bài 2 (3 điểm) : Tìm x biết : a. (9x + 2).3 = 60 b. 
 	 c. 10 + 2x = d. 
 Bài 3 ( 1 điểm) : Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận có bao nhiêu tuần và dư mấy ngày?
----------------Hết----------------
TRƯỜNG THCS GIANG SƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC 6 TIẾT 18
Thời gian làm bài : 45' (Không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 điểm) đã sủa chuan rồi
Mỗi câu đúng : 0,5 điểm
Câu
1
2
3a
3b
3c
3d
Đáp án
D
B
Sai
Đúng
Sai 
đúng
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm)
Bài 
HƯỚNG DẪN CHẤM 
Điểm
1
(3 đ)
Mỗi câu đúng cho 1 điểm
 a. 4. - 3. = 4.25 – 3.8 
 = 100 – 24 = 76 
b. 17.85 + 15.17 - 120 = (17.85 + 15.17) – 120 
 =[17.(85 + 15)] – 120 
 = 17.100 – 120 
 = 1700 – 120 = 1580
 c. = 
 = 
 = 
0, 5 điểm
0, 5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0, 5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
2
(3 đ)
a. (9x + 2).3 = 60 = 9x + 2 = 60 : 3 =20
 9x = 20 – 2 =18 
 => x = 18 : 9 = 2
b. 2x = 25
 => x = 5 
c. 10 + 2x = 
 10 + 2x = 42 = 16 
 2x = 16 – 10 = 6 
 => x = 3 
d. 
 hay 
 ó 2x – 3 = 3 à2x = 6 =>x = 3
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
 3
(1 đ)
Năm nhuận có 366 : 7 = 52 (tuần) dư 2 ngày 
 Trả lời : một năm nhuận có 52 tuần và thừa 2 ngày 
0,5 điểm
0,5 điểm
HS có thể làm theo cách khác, nhưng nếu đúng vẫn cho đỉểm tối đa của bài ( câu ) đó

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA SO HOC 6 TIET 18 CO DAP AN.doc