Đề kiểm tra Ngữ văn 6 - Học kỳ I hệ cơ bản (Đề 05HTN) - Trường THCS Chuyên Văn Hòa

Đề kiểm tra Ngữ văn 6 - Học kỳ I hệ cơ bản (Đề 05HTN) - Trường THCS Chuyên Văn Hòa

Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất.

Câu 1: Nhân vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì vua Hùng dựng nước:

 A. Chống giặc ngoại xâm B. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên.

 C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hóa D. Giữ gìn ngôi vua.

Câu 2:Truyện “Thánh Gióng” thuộc thể loại nào ?

 A. Cổ tích B. Truyền thuyết

 C. Truyện cười D. Ngụ ngôn.

Câu 3:Thần Tản Viên là ai?

 A. Lạc Long Quân B. Lang Liêu

 C. Thủy Tinh D. Sơn Tinh

Câu 4:Hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm khi nào?

 A. Lê Thận kéo được lưỡi gươm. B. Lê Lợi lượm chuôi gươm.

 C. Trước khi Lê Lợi khởi nghĩa. D. Khi Lê Lợi hoàn gươm

Câu 5:Tại sao em bé trong văn bản “ Em bé thông minh” được hưởng vinh quang?

 A.Nhờ may mắn và tinh ranh B.Nhờ thông minh, hiểu biết.

 C.Nhờ sự giúp đỡ của thần linh D.Nhờ có vua yêu mến

Câu 6:Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyền thuyết Thánh Gióng

A.Đứa bé lên ba không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng sĩ diệt giặc Ân.

B. Tráng sĩ Thánh Gióng hi sinh sau khi dẹp tan giặc Ân xâm lược.

C. Roi sắt gãy, Thánh Gióng nhổ tre diệt giặc.

D. Ngay từ buổi đầu dụng nước, cha ông ta phải liên tiếp chống giặc ngoại xâm bảo vệ non sông.

 

doc 2 trang Người đăng thanhmai123 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 99Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Ngữ văn 6 - Học kỳ I hệ cơ bản (Đề 05HTN) - Trường THCS Chuyên Văn Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS CHUYÊN VĂN HÒA
LỚP ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HỆ CƠ BẢN
Môn: VĂN 6
Thời gian làm bài: 60 phút
Đề thi không cần giải thích thêm!
Đề: 05HTN
 I. Trắc Nghiệm ( 3 điểm )
Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất.
Câu 1: Nhân vật Lang Liêu gắn với lĩnh vực hoạt động nào của người Lạc Việt thời kì vua Hùng dựng nước:
 A. Chống giặc ngoại xâm	 	B. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên.
 C. Lao động sản xuất và sáng tạo văn hóa 	D. Giữ gìn ngôi vua.
Câu 2:Truyện “Thánh Gióng” thuộc thể loại nào ?
 A. Cổ tích	B. Truyền thuyết	
 C. Truyện cười	 D. Ngụ ngôn.
Câu 3:Thần Tản Viên là ai?
 A. Lạc Long Quân	B. Lang Liêu	
 C. Thủy Tinh	D. Sơn Tinh
Câu 4:Hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm khi nào?
 A. Lê Thận kéo được lưỡi gươm.	B. Lê Lợi lượm chuôi gươm.
 C. Trước khi Lê Lợi khởi nghĩa.	D. Khi Lê Lợi hoàn gươm 
Câu 5:Tại sao em bé trong văn bản “ Em bé thông minh” được hưởng vinh quang?
 A.Nhờ may mắn và tinh ranh	B.Nhờ thông minh, hiểu biết.
 C.Nhờ sự giúp đỡ của thần linh	D.Nhờ có vua yêu mến
Câu 6:Sự thật lịch sử nào được phản ánh trong truyền thuyết Thánh Gióng 
A.Đứa bé lên ba không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng sĩ diệt giặc Ân.
B. Tráng sĩ Thánh Gióng hi sinh sau khi dẹp tan giặc Ân xâm lược.
C. Roi sắt gãy, Thánh Gióng nhổ tre diệt giặc.
D. Ngay từ buổi đầu dụng nước, cha ông ta phải liên tiếp chống giặc ngoại xâm bảo vệ non sông.
Câu 7: Vị ngữ của câu nào sau đây không có cụm động từ ?
A. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi	B. Thằng bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà
C. Ngày hôm ấy, nó buồn 	D. Người cha còn đang chưa biết trả lời ra sao.
Câu 8: Truyện ngụ ngôn thiên về chức năng nào?
A. Phản ánh cuộc sống.	B. Giáo dục con người.
C. Tố cáo xã hội.	D. Cải tạo con người và xã hội.
Câu 9: Cụm từ nào sau đây không phải là cụm tính từ?
A. Đang học bài	B. Nhỏ bằng con kiến	
C. Rất sợ	D. Đỏ như son.
Câu 10: Dòng nào dưới đây là cụm danh từ?
A. Đang nổi sóng mù mịt 	B. Không muốn làm nữ hoàng	
C. Một lâu đài lớn	D. Lại nổi cơn thịnh nộ.
Câu 11: Mục đích chính của truyện cười là gì?
A. Phản ánh hiện thực cuộc sống.	 B. Nêu ra các bài học giáo dục con người.
C. Đả kích một vài thói xấu.	D. Tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
THCS Chuyên Văn Hòa – Văn Hòa – Hữu Bằng – Kiến Thụy – Hải Phòng Trang 01.
Câu 12: Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi lặp từ ?
A. Cây tre Việt Nam, cây tre xanh nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm.
B. Người ta sinh ra tự do bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do bình đẳng về quyền lợi.
C. Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người lớn lên.
D. Truyện Thạch Sanh là một truyện hay nên em rất thích truyện Thạch Sanh
II. Tự Luận ( 7 điểm )
Câu 1. Chọn phần 1a hoặc 1b. (1 điểm)
 1.a Cho câu văn sau: "Bà ngoại nói: muốn tôi tìm một người bạn tốt " 
a/ Xác định cụm danh từ trong câu văn trên.
b/ Phân tích mô hình cấu tạo của cụm danh từ đó. ( HD: đâu là phần đầu, phần trung tâm và phần sau )
 1.b Em hãy so sánh truyện ngụ ngôn với truỵên cuời.
Câu 2. Chọn phần 2a hoặc 2b. (6 điểm)
 2a. Em hãy kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng giọng văn của em.
 2b. Miêu tả khu rừng nào đó mà em thích nhất. 
III. Điểm Thưởng ( 2 điểm )
Câu 1 : T×m vµ g¹ch ch©n c¸c Èn dô trong ®o¹n t¶ Thuý V©n cña NguyÔn Du:
V©n xem trang träng kh¸c vêi
Khu«n tr¨ng ®Çy ®Æn, nÐt ngµi në nang
Hoa cêi, ngäc thèt, ®oan trang
M©y thua níc tãc, tuyÕt nhêng mµu da.
Câu 2 : Em h·y miªu t¶ c¶nh chiÒu hÌ n¾ng ®Ñp ë mét miÒn quª mµ em yªu thÝch.
( miêu tả ngắn gọn không quá 300 chữ )
________________ Hết________________
Họ tên học sinh:. Số báo danh:.
Giáo viên coi thi:... Ký tên(1).....(2).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
THCS Chuyên Văn Hòa – Văn Hòa – Hữu Bằng – Kiến Thụy – Hải Phòng Trang 02.. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Van HKI 05.doc