Đề kiểm tra học kỳ II Môn Ngữ văn lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ II Môn Ngữ văn lớp 6

I.Trắc nghiệm:

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chử cái đầu câu trả lời đúng nhất .

Những động tác thả sào ,rút sào rập ràng nhanh như cắt .Thuyền cố lấn lên

Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc ,các bắp thịt cuồn cuộn ,hai hàm răng cắn chặt,quai hàm bạnh ra ,cặp mắt nảy lửa,ghì trên ngọn sào giống như những hiệp sĩ của trường sơn oai linh hùng vĩ . Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà ,nói năng nhỏ nhẹ ,tính nết nhu mì ,ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ

(trích SGK ngữ văn 6.tập 2)

1.Phương thức biểu đạt trích trong đoạn văn ?

A. Biểu cảm . B.Tự sự

C.Miêu tả D.Nghị luận

2.Ngôi kể trong đoạn văn ?

A.Thứ ba B Thứ hai

C.Thứ nhất . D.Thứ nhất số nhiều

 

doc 3 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 03/09/2020 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II Môn Ngữ văn lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II
Môn :Ngữ văn lớp 6 
Gi¸o viªn :®/cThủ
I.Trắc nghiệm:
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chử cái đầu câu trả lời đúng nhất .
Những động tác thả sào ,rút sào rập ràng nhanh như cắt .Thuyền cố lấn lên 
Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc ,các bắp thịt cuồn cuộn ,hai hàm răng cắn chặt,quai hàm bạnh ra ,cặp mắt nảy lửa,ghì trên ngọn sào giống như những hiệp sĩ của trường sơn oai linh hùng vĩ . Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà ,nói năng nhỏ nhẹ ,tính nết nhu mì ,ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ 
(trích SGK ngữ văn 6.tập 2)
1.Phương thức biểu đạt trích trong đoạn văn ?
A. Biểu cảm .	B.Tự sự
C.Miêu tả 	D.Nghị luận 
2.Ngôi kể trong đoạn văn ?
A.Thứ ba 	B Thứ hai 
C.Thứ nhất .	D.Thứ nhất số nhiều
3.Thứ tự kể trong đoạn văn ?
A.Không theo thứ tự kể nào 
B.Nhân vật chính vượt thác →Nhân vật chính ở nhà .
C.Từng động tác chống sào kết hợp song song với dượng Hương Thư ở nhà 
D.Từng động tác chống sào của dượng Hương Thư
4.Có bao nhiêu từ láy trong đoạn văn trên ?
A.sáu từ .	B.Năm Từ
C.Bốn từ .	D.Ba từ
5.Trong câu : “Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc ,các bắp thịt cuồn cuộn ,hai hàm răng cắn chặt,quai hàm bạnh ra ,cặp mắt nảy lửa,ghì trên ngọn sào giống như những hiệp sĩ của trường sơn oai linh hùng vĩ”.Có bao nhiêu từ mượn 
A.Một từ.	B.Hai từ 
C.Ba từ	 	D.Bốn từ.
6.Trong đoạn văn trên ,tác giả dùng phép so sánh mấy lần ?
A.Một lần .	B.Hai lần 
C.Ba lần 	D.Bốn lần
7.Tác phẩm “Quê nội” của Võ Quảng thuộc thể loại văn học gì ?
A.Truyện đồng thoại 	B.Truyện ngắn 
C.Truyện .	D.Kí.
8.Nếu viết câu : “Những động tác thả sào ,rút sào”.Thì câu văn sẽ mắc phải lỗi gì?
A.Thiếu chủ ngữ .	B.Thiếu vị ngữ
C.Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ.	D.Sai về nghĩa
9.Chỉ đúng tác giả của đoạn văn trên .
A.Võ Quảng.	B.Đoàn Giỏi
C.Duy Khánh. 	D.Tô Hoài 
10.Đoạn trích “Vượt thác”được trích từ tác phẩm nào ?
A.Đất Quảng Nam. 	B.Quê hương 
C.Quê nội 	D.Tuyển tập Võ Quảng
11.Hai so sánh “ Như một pho tượng đồng đúc” “Như những hiệp sĩ của trường sơn oai linh hùng vĩ” về dượng Hương Thư cho thấy ông là người như thế nào?
A.Khoẻ mạnh ,Vững chắc ,dũng mãnh ,hào hùng .
B.Mạnh mẽ,không sợ khó khăn gian khổ .
C.Dày dạn kinh nghiệm chèo thuyền vượt thác .
D.Chậm chạp nhưng khoẻ mạnh khó ai địch được .
12.Vị trí quan sát để miêu tả cuộc vượt thác của tác giả ở đâu ?
A.Trên bờ sông 
B.Trên một con thuyền đi sau dượng Hương Thư
C.Trên cùng một con thuyền với dượng Hương Thư
D.Trên một dãy núi cao ven dòng sông 
Phần II.Tự luận 
Câu 1:(2 điểm)
Hai câu thơ sau thuộc kiểu hoán dụ nào ?
“Vì sao ?Trái ®Êt nặng ân tình
Nhắc mãi tên Người :Hồ Chí Minh ”
Nêu tác dụng của kiểu hoán dụ đó .
Câu 2:(5 điểm)
Phiên chợ trước ,mẹ mua về một chú cún con bụ bẫm xinh đẹp .Em hãy miêu tả lại con chó ấy
Biểu điểm và đáp án
PhầnI.Trắc nghiệm :Mỗi câu trả lời đúng được 0.25điểm 
1:C	2:C	3:C	4:D	5:D	6:B	7:C	8:C	9:A	10:c	11:A	12:C
Phần II.Tự luận 
Câu 1(2 điểm)
Hai câu thơ thuộc thể loại hoán dụ : Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng .
Chỉ loài người tiến bộ đang sống trên trái đất 
Câu 2:(5 điểm )
1.Yêu cầu chung :
Thể loại .
Tả động vật trong trang thái hoạt động .
Đối tượng miêu tả :con cún
2.Yêu cầu cụ thể 
Yêu cầu 1:Học sinh xác định được đối tượng miêu tả 
Yêu cầu 2:
Lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu 
Việc lựa chọn chi tiết phải làm nổi bật các đặc điểm của con cún
Yêu cầu 3:Trình bài những điều quan sát được theo một trình tự hợp lý ,ở bài này có thể miêu tả từ khái quát ®Õn cơ thĨ vµ cịng cã thĨ theo tr×nh tù tõ ®Çu ®Õn cuèi .
Yêu cầu4:Bµi viÕt m¹c l¹c ,tr«i ch¶y ,®ĩng thĨ lo¹i miªu t¶ .
Dµn bµi tham kh¶o .
Më bµi :Giíi thiƯu chĩ cĩn con mµ mĐ em mua tuÇn tr­íc .
Th©n bµi :
H×nh dµng bªn ngoµi .
T×nh tiÕt vµ ho¹t ®éng.
KÕt bµi :Th¸i ®é ,t×nh c¶m cđa em vµ gia ®×nh víi cĩn con 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe + dap an van 6 ky 2.doc