Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn Ngữ văn lớp 6

Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn Ngữ văn lớp 6

Câu 1: (1,5 đ)

?Kể tên các biện pháp nghệ thuật tu từ đã được học?Thế nào là phép ẩn dụ? Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hoá trong những câu thơ sau :

 “ Ông trời

 Mặc áo giáp đen

 Ra trận

 Muôn nghìn cây mía

 Múa gươm

 Câu 2: (1 đ)

 Câu “Thuyền chúng tôi xuôi về Năm Căn” thuộc kiểu câu gì?

Câu 3: (2 đ)

Phát biểu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ sau khi học xong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ

Câu 4: (5,5 đ)

Viết bài văn tả cảnh sân trường giờ ra chơi,trong đó có sử dụng các biện pháp tu từ vừa học.

 

doc 2 trang Người đăng phuongnga36 Ngày đăng 30/09/2019 Lượt xem 413Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì II môn Ngữ văn lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề KIểM TRA CHấT Lượng học kì II
 Năm học 2009-2010
 Môn :Ngữ văn lớp 6 
 Thời gian làm bài :90 phút(không kể thời gian giao đề) 
Câu 1: (1,5 đ)
?Kể tên các biện pháp nghệ thuật tu từ đã được học?Thế nào là phép ẩn dụ? Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hoá trong những câu thơ sau :
 “ Ông trời
 Mặc áo giáp đen
 Ra trận
 Muôn nghìn cây mía
 Múa gươm
 Câu 2: (1 đ)
 Câu “Thuyền chúng tôi xuôi về Năm Căn” thuộc kiểu câu gì?
Câu 3: (2 đ)
Phát biểu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ sau khi học xong bài thơ  Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ
Câu 4: (5,5 đ)
Viết bài văn tả cảnh sân trường giờ ra chơi,trong đó có sử dụng các biện pháp tu từ vừa học.
 ***********************************************
.ĐáP áN môn ngữ văn lớp 6 học kì II
NĂM HọC 2009-2010
Câu 1: - Các biện pháp nghệ thuật tu từ đã được học :Nhân hoá,so sánh,hoán dụ ,ẩn dụ (0,5 đ)
 -Ân dụ : Dựng cỏch so sỏnh ngầm gọi tên sự vật sự việc này bằng tên sự vật sự việc khác giữa chúng cóc quan hệ tương đồng làm cho cõu văn, cõu thơ cú tớnh hàm sỳc, tăng tớnh gợi hỡnh , gợi cảm (0,5 đ)
-Tác dụng: Sự vật, được miờu tả sinh động hơn, tăng tớnh biểu cảm cho sự biểu đạt (0,5 đ)
Câu 2: Câu trần thuật đơn (1 đ)
Câu 3: -Nêu được cảm nghĩ về Bác Hồ (1 ,5đ)
 -Diễn đạt tốt,câu văn hoàn chỉnh ,không sai lỗi chính tả (0,5đ)
Câu 4 :
*Yêu cầu chung :Viết đúng kiểu văn miêu tả 
 -Bố cục chặt chẽ ,lời kể mạch lạc ,chữ viết sạch sẽ không mắc lỗi chính tả 
 -Có xen cảm xúc của mình về cảnh
*Yêu cầu cụ thể :
a,Mở bài :(1 đ)
 Giới thiệu chung về cảnh ra chơi 
b,Thân bài : ( 3,5đ)
 Tả về :-Quang cảnh chung,không khí
 -Gìơ thể dục như thế nào
 -Các trò chơi trên sân
 -Trên cây,ngoài cổng...các lớp học...
 -Hết giờ vào lớp ...
 Sử dụng: Các biện pháp nghệ thuật so sánh,nhân hoá,ẩn dụ...
- Cảm xúc của em trong gìơ ra chơi
c,Kết bài: (1 đ)
 -Tình cảm,sự gắn bó của em với ngôi trường
 *************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT chat luong HK2 NV6.doc