Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tuần 25 - Tiết 24: Làm bài kiểm tra viết

Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tuần 25 - Tiết 24: Làm bài kiểm tra viết

1. Về kiến thức:

- Đánh giá việc lĩnh hội kiến thức lịch sử về các mặt: Tái hiện, phân tích, đánh giá kiến thức lịch sử.

2. Về tư tưởng:

- Củng cố ý thức về lịch sử lâu đời của dân tộc.

3. Về kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng tái hiện, tư duy, độc lập suy nghĩ, phân tích , đánh giá kiến thức lịch sử.

 

doc 3 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 27/05/2016 Lượt xem 615Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tuần 25 - Tiết 24: Làm bài kiểm tra viết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày 22 /02 / 2011 
Tuần 25
Tiết 24: LÀM BÀI KIỂM TRA VIẾT
A. Mục tiờu: Qua bài kiểm tra nhằm:
1. Về kiến thức:
- Đánh giá việc lĩnh hội kiến thức lịch sử về các mặt: Tỏi hiện, phõn tớch, đỏnh giỏ kiến thức lịch sử.
2. Về tư tưởng: 
- Củng cố ý thức về lịch sử lâu đời của dân tộc. 
3. Về kĩ năng: 
 - Rèn luyện kĩ năng tái hiện, tư duy, độc lập suy nghĩ, phân tích , đánh giá kiến thức lịch sử.
B. Chuẩn bị của GV và HS.
	- Đề, giấy làm bài kiểm tra
C. Tiến trình lên lớp:
1. Bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh.
2. Bài mới:
- Dặn dò trước lúc kiểm tra
- Phát đề ra, khảo đề
- Theo dõi quá trình làm bài của học sinh
- Thu bài: Tổng số bài, số tờ giấy kiểm tra
- Nhận xét quá trình làm bài của học sinh.
3.Hướng dẫn về nhà: 
- Kiểm tra, đối chiếu lại bài làm ở lớp.
- Chuẩn bị trước bài 21.
đề ra
Đề số 1
Cõu 1: Trỡnh bày nguyờn nhõn, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Cõu 2 : Sau khi đàn ỏp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hỏn đó thực hiện chớnh sỏch đụ hộ đất nước ta như thế nào?
Cõu 3: Hóy điền vào bảng sau thời gian hoặc sự kiện lịch sử đó học:
TT
Thời gian
Sự kiện
1
Thế kỉ VII Tr CN
2
Nước Âu Lạc ra đời
3
Năm 179 TrCN
4
Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa
5
Thỏng 3 năm 43
6
Khởi nghĩa Bà Triệu
Đề số 2
Cõu 1 Trỡnh bày nguyờn nhõn, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu.
Cõu 2 : Tỡnh hỡnh xó hội nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI cú gỡ thay đổi? Nhõn dõn ta đó làm gỡ để chống lại chớnh sỏch đồng húa của cỏc triều đại phong kiến phương Bắc?
 Cõu 3: Hóy điền vào bảng sau thời gian hoặc sự kiện lịch sử đó học:
TT
Thời gian
Sự kiện
1
Thế kỉ VII Tr CN
2
Nước Âu Lạc ra đời
3
Năm 179 TrCN
4
Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa
5
Thỏng 3 năm 43
6
Khởi nghĩa Bà Triệu
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề số 1:
Cõu 1: ( 4 điểm) Trỡnh bày đươc:
- Nguyờn nhõn: ( 1 điểm)
+ Sự ỏp bức, búc lột tàn bạo của nhà Hỏn.
+ Chồng Trưng Trắc là Thi Sỏch bị nhà Hỏn giết chết ( Đền nợ nước, trả thự nhà)
- Diễn biến: ( 1 điểm)
+ Mựa xuõn năm 40 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hỏt Mụn (Hà Tõy).
- Cuộc khởi nghĩa được cỏc tướng lĩnh và nhõn dõn ủng hộ, chỉ trong thời gian ngắn nghĩa quõn đó làm chủ Mờ Linh, tiến đỏnh Cổ Loa rồi Luy Lõu.
- Kết quả: ( 1 điểm)Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, thỏi thỳ Tụ Định bỏ trốn, quõn Hỏn bị đỏnh tan.
- ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa: ( 1 điểm) 
+ Bỏo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc khụng thể cai quản vĩnh viễn ở đất nước ta.
+ Thể hiện ý chớ quật cường của dõn tộc, căm thự bọn ngoại bang xõm lược.
+ Động viờn, cổ vũ tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập dõn tộc.
Cõu 2 : ( 3 điểm) Trả lời được nhà Hỏn đó thực hiện chớnh sỏch đụ hộ thõm độc là: 
- Sỏt nhập địa giới hành chớnh
- Đưa người Hỏn sang ở lẫn người Việt
- Truyền bỏ văn húa Trung Quốc, bắt dõn ta học chữ Hỏn và sống theo phong tục người Hỏn
- Thực hiện chớnh sỏch cống nộp, lao dịch
=> Chỳng muốn đồng húa dõn tộc ta, biến nước ta thành một quõn huyện của Trung Quốc.
Cõu 3: ( 3 điểm) Điền đỳng cỏc sự kiện vào bảng:
TT
Thời gian
Sự kiện
Điểm
1
Thế kỉ VII Tr CN
Nước Văn Lang thành lập
0,5 điểm
2
Năm 207 TrCN
Nước Âu Lạc ra đời
0,5 điểm
3
Năm 179 TrCN
Âu Lạc sụp đổ, rơi vào ỏch đụ hộ của nhà Triệu
0,5 điểm
4
Thỏng 3 năm 40
Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa
0,5 điểm
5
Thỏng 3 năm 43
Hai Bà Trưng hy sinh
0,5 điểm
6
Năm 248
Khởi nghĩa Bà Triệu
0,5 điểm
Đề số 2: Cõu 1: ( 4 điểm) Trỡnh bày được: 
- Nguyờn nhõn: ( 1 điểm)
+ Do ỏch thống trị tàn bạo của quõn Ngụ.
+ Dõn ta khụng cam chịu kiếp sống nụ lệ.
- Diễn biến: ( 1 điểm)
- Năm 248 khởi nghĩa ở Phỳ Điền (Hậu Lộc –T.Hoỏ), bà Triệu lónh đạo nghĩa quõn đỏnh quõn Ngụ ở Cửu Chõn rồi đỏnh lan ra khắp Giao Chõu.
- Giặc: Huy động lực lượng vừa đỏnh vừa mua chuộc, chia rẽ nội bộ của ta.
- Kết quả: ( 1 điểm): Cuộc khởi nghĩa bị đàn ỏp.
- í nghĩa: ( 1 điểm):
+ Khẳng định ý chớ bất khuất của dõn tộc trong cuộc đấu tranh dành lại độc lập dõn tộc.
+ Bỏo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc khụng thể cai quản vĩnh viễn ở đất nước ta.
+ Thể hiện ý chớ quật cường của dõn tộc, căm thự bọn ngoại bang xõm lược.
Cõu 2 : ( 3 điểm) Trả lời được:
- Tỡnh hỡnh xó hội nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI cú những thay đổi ( 2 điểm):
+ Xó hội bị phõn húa thành nhiều tầng lớp
+ Chớnh quyền phong kiến phương Bắc đó cai quản trực tiếp đến cấp huyện, tầng lớp hào trưởng Việt bị chốn ộp, nhõn dõn bị búc lột.
+ Cú nhiều phong tục, tập quỏn; những luật lệ, văn húa Hỏn, chữ Hỏn được du nhập vào nước ta.
- Nhõn dõn ta đó kiờn trỡ đấu tranh để chống lại chớnh sỏch đồng húa của cỏc triều đại phong kiến phương Bắc ( 1 điểm):
- Sử dụng tiếng núi tổ tiờn
- Sinh hoạt theo nếp sống riờng và duy trỡ, bảo vệ cỏc phong tục, tập quỏn cổ truyền dõn tộc.
Cõu 3: ( 3 điểm) Điền đỳng cỏc sự kiện vào bảng:
TT
Thời gian
Sự kiện
Điểm
1
Thế kỉ VII Tr CN
Nước Văn Lang thành lập
0,5 điểm
2
Năm 207 TrCN
Nước Âu Lạc ra đời
0,5 điểm
3
Năm 179 TrCN
Âu Lạc sụp đổ, rơi vào ỏch đụ hộ của nhà Triệu
0,5 điểm
4
Thỏng 3 năm 40
Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa
0,5 điểm
5
Thỏng 3 năm 43
Hai Bà Trưng hy sinh
0,5 điểm
6
Năm 248
Khởi nghĩa Bà Triệu
0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 24 Kiem tra 1 tiet mon Lich su.doc