Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tiết 27: Bài tập lịch sử

Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tiết 27: Bài tập lịch sử

Dưới ách thống trị của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi:

A. Nhà Đường chia lại bộ máy hành chính. Đặt tên mới, biến nước ta thành phiên thuộc của Trung Quốc.

B. Nhà Đường bắt nhân dân ta cống nạp nặng nề.

C. Thi hành chính sách đồng hoá.

D.Để người Hán cai trị nước ta.

 

ppt 12 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 27/05/2016 Lượt xem 747Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tiết 27: Bài tập lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP LỊCH SỬTIẾT 27Hãy nối nội dung ở cột A sao cho phù hợp với nội dung ở cột B :1.Năm 111 TCN 2.Tháng 3/43 3.Năm 544 7.Năm 791 h.Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam Đô Hộ Phủ Ba.Nước Vạn Xuân độc lập kết thúc. A4.Năm 603 5.Năm 679 6.Năm 722 g.Phùng An ra hàng nhà Đường. e.Hai Bà Trưng hy sinh trên đất Cấm Khê. d.Lý Bí lên ngôi hoàng đế - hiệu Lý Nam Đế. c.Nhà Hán chiếm Âu Lạc và đổi tên thành châu Giao. b.Nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp khởinghĩa Mai Thúc Loan Nước Vạn Xuân ra đời vào năm nào?A. Năm 542. B. Năm 543 C. Năm 544. D. Năm 545 Dưới ách thống trị của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi: A. Nhà Đường chia lại bộ máy hành chính. Đặt tên mới, biến nước ta thành phiên thuộc của Trung Quốc.B. Nhà Đường bắt nhân dân ta cống nạp nặng nề.C. Thi hành chính sách đồng hoá. D.Để người Hán cai trị nước ta. Điền Đ hoặc S vào nội dung cho phù hợp.1.Năm 247, bà Triệu cùng anh trai phất cờ khởi nghĩa ở Phú Điền. 2. Nhà Lương đô hộ nước ta vào đầu thế kỷ VI và chia nước ta thành 6 châu. 3.Năm 548, Lý Nam Đế mất và trao quyền lại cho Lý Phật Tử. 4.Nhà đường đô hộ nước ta và cho sửa sang các đường giao thông thuỷ bộ, xây thành, đắp luỹ để dễ bề đàn áp nhân dân ta. 5.Mai Thúc Loan và Phùng Hưng không chịu được sự áp bức của nhà Đường đã liên kết với nhau cùng nổi dậy. SĐSĐS

Tài liệu đính kèm:

  • pptBAI TAP LICH SU 6.ppt