Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tiết 20 - Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tiết 20 - Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

1. Kiến thức:

- sau khi khởi nghĩa thắng lợi, hai bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước và giữ gìn nền độc lập vừa mới giành được. Đó là những việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho ND tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc KN chống quân xâm lược Hán.(thụứi gian,nhửừng traọn ủaựnh ,keỏt quaỷ)

- Cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán đã nêu bật ý chí bất khuất của ND ta.

 3. Kỹ năng:

 - Kỹ năng đọc bản đồ Lịch sử, bản đồ, ảnh đền thờ 2 bà Trưng.

 - Học sinh :nhaọn bieỏt ghi nhụự,giaỷi thớch .

 2. Tư tưởng:

 

doc 2 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 27/05/2016 Lượt xem 955Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Môn Lịch sử 6 - Tiết 20 - Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20 Ngày soạn: 03/1/2011
 Ngaứy daùy:03-08/1/2011
Bài 18 
Trưng vương và cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược hán
I. Mục tiêu bài học:
 1. Kiến thức:
- sau khi khởi nghĩa thắng lợi, hai bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước và giữ gìn nền độc lập vừa mới giành được. Đó là những việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho ND tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc KN chống quân xâm lược Hán.(thụứi gian,nhửừng traọn ủaựnh ,keỏt quaỷ)
- Cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán đã nêu bật ý chí bất khuất của ND ta.
 3. Kỹ năng:
 - Kỹ năng đọc bản đồ Lịch sử, bản đồ, ảnh đền thờ 2 bà Trưng.
 - Học sinh :nhaọn bieỏt ghi nhụự,giaỷi thớch .
 2. Tư tưởng:
 - Tinh thần bất khuất của dân tộc
 - Mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc thời hai bà Trưng.
II. Chuẩn bị cuỷa gv vaứ hs :
Gv :Lửụùc ủoà nửụực Aõu laùc thụứi hai Baứ Trửng.
Hs :chuaồn bũ baứi vaứ taứi lieọu veà hai Baứ Trửng.
III. Tieõn trỡnh ,toồ chửực daùy hoùc dạy - học:
1.Oồn ủũnh toồ chửực
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giụựi thieọu bài mới.Sau khi ủaựnh tan quaõn Haựn, hai Baứ Trửng ủaừ laứm gỡ ,thaựi ủoọ quaõn Haựn nhử theỏ naứo sau khi thaỏt baùi.
4.Daùy baứi mụựi
Hoạt động của Thầy - Trò
Nội dung Kiến thức cần đạt.
*Hoạt động 1: Cá nhân
? Sau khi đánh đuổi quân Đông Hán hai bà Trưng đã làm gì để giữ vững độc lập dân tộc?
1. Hai bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?
- Trưng trắc đựơc suy tôn làm vua hiệu trưng vương. Xây sựng đất nứơc (sgk).
-Phong chửực tửụực cho nhửừng ngửụứi coự coõn.
-Caực Laùc Tửụựng cai quaỷn caỏp Huyeọn.Baừi boỷ luaọt phaựp cho chớnh quyeàn ủoõ hoọ.xoaự thueỏ.
*Hoạt động 2: Cả lớp
? Được tin cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng thắng lợi vua Hán đã làm gì?
GV: dùng lược đồ để trình bày cuộc KN 
? Năm 42 quân Đông Hán đã tấn công vào nước ta ntn?Hs:theo sgk traỷ lụứi
? Sau khi Mã Viện chiếm được hợp phố chúng đã tiến vào nước ta ntn?Hs:trinh baứy theo sụ ủoà sgk.
2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
- Thaựng 4 Năm 42 Mã Viện đem quân XL nước ta.
-Quaõn Haựn taỏn coõng Hụùp Phoỏ .ta chuỷ ủoùng ruựt quaõn khoỷi Hụùp Phoỏ.
-Taùi Laừng Baùc ủaừ dieón ra aực lieọt giửừa quaõn ta vaứ quaõn Haựn 
? Nghĩa quân hai bà Trưng đã chống đỡ ntn?
GV dùng lược đồ trình bày diễn biến cuộc KN
Y/c HS trình bày lại diễn biến trên lược đồ.
? Để tưởng nhớ hai bà Trưng ND ta đã làm gì ?
Xaõy ủeàn thụứ HBT
? Cho HS quan sát tranh đền thờ hai bà Trưng việc ND ta lập đền thờ hai bà Trưng khắp nơi trong toàn quốc nói lên điều gì?Daùo lyự uoỏng nửụực nhụự nguoàn.
Trỡnh baứy yự nghúa cuoọc kn hai Baứ Trửng ? :(theồ hieọn yự chớ quaọt cửụứng ,baỏt khuaỏt cuỷa daõn toọc)
-Quaõn ta lui veà Coồ Loa Meõ Linh ,Caỏm Kheõ.Cuoỏi thaựng 3/43 Hai Baứ Trửng hi sinh oanh lieọt treõn ủaỏt Caỏm Kheõ.
-Cuoọc khaựng chieỏn vaón tieỏp tuùc 11/43.Muứa thu naờm 44 Maừ Vieọn ruựt quaõn veà nửụực .
-yự nghúa :theồ hieọn yự chớ quaọt cửụứng ,baỏt khuaỏt cuỷa daõn toọc.
4.sụ keỏt baứi :
- Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lựơc Hán?
- Qua bài học hôm nay nhân vật LS nào làm em khâm phục nhất? Vì sao?
5. Hướng dẫn học:
- Dặn dò HS về nhà học thuộc bài – làm các bài tập trong Sgk(1,2 t52) 
Đọc trước bài mới.
Rút kinh nghiệm.

Tài liệu đính kèm:

  • docSu 6 T20CKTKN.doc