Bài giảng lớp 7 môn Tin học - Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Bài giảng lớp 7 môn Tin học - Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Hoạt động 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in

Chúng ta hãy cùng bạn Hùng lập bảng tổng kết kết quả phong trào ủng hộ các trẻ em nghèo!

 

ppt 13 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 23/05/2017 Lượt xem 461Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng lớp 7 môn Tin học - Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 10Thực hành tổng hợp1Chúng ta hãy định dạng lại trang tính giúp bạn HùngHoạt động 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in Chúng ta hãy cùng bạn Hùng lập bảng tổng kết kết quả phong trào ủng hộ các trẻ em nghèo!2Các bạn giúp tớ chèn thêm một cột: Đơn vị được không?34Yêu cầu: Sử dụng công thức tính hoặc hàm để điền kết quả vào cột “Cả lớp” và hàng “Tổng cộng” của bảng Tổng cộng.5Hoạt động 26Yêu cầu: Di chuyển biểu đồ sang vị trí thích hợp, xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh nếu cần, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy Hoạt động 27Nhập bảng thu nhập bình quân theo đầu người trên vào trang tính.Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính Tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã vào các ô tương ứng trong cột Tổng cộng.Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng để có trang tính tương tự như sau:Hoạt động 38Hoạt động 39Sao chép cột B và cột G trong bảng Thu nhập bình quân theo đầu người sang vùng khác của trang tính, rồi vẽ lại biểu đồ.Vẽ biểu đồ dạng cột biểu diễn Thu nhập bình quân theo đầu người để tìm ra xã có thu nhập cao nhất và thấp nhất.Hoạt động 310Yêu cầu: Sử dụng bảng “Thu nhập bình quân theo đầu người”.Sắp xếp các xã theo:Tên xã, với thứ tự theo vần abc;Thu nhập bình quân về nông nghiệp, với thứ tự giảm dần;Thu nhập bình quân về công nghiệp, với thứ tự giảm dần;Tổng thu nhập bình quân, với thứ tự giảm dần.Hoạt động 411Yêu cầu: Sử dụng bảng “Thu nhập bình quân (TNBQ) theo đầu người”.Lọc ra các xã: Với ba số liệu về TNBQ về nông nghiệp cao nhất;Với ba số liệu về TNBQ về công nghiệp cao nhất;Với ba số liệu về TNBQ về thương mại thấp nhất;Với ba số liệu về thương mại cao nhất.Hoạt động 412Kết thúc13

Tài liệu đính kèm:

  • pptBaiTH10.ppt