Bài giảng Đề kiểm tra học kì 2 môn lịch sử 6

Bài giảng Đề kiểm tra học kì 2 môn lịch sử 6

- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ thế kỷ I – thế kỷ X đã học ở học kỳ II của lớp 6 so với chương trình. Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung sau.

- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ GD và ĐT.

- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên,

doc 4 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 27/05/2016 Lượt xem 669Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đề kiểm tra học kì 2 môn lịch sử 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn Lịch sử 6
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ thế kỷ I – thế kỷ X đã học ở học kỳ II của lớp 6 so với chương trình. Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung sau.
- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ GD và ĐT.
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết.
1. Về kiến thức : 
- Chính sách cai trị tàn bạo của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta.
- Nội dung các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến lớn trong thời kỳ Bắc Thuộc.
- Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc.
- Cuộc đấu tranh giành độc lập tự chủ của họ Khúc, họ Dương và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
2. Kỹ năng : 
- Học sinh có khả năng trình bày vấn đề, viết bài, kỹ năng vận dụng kiến thức để phân tích,
3. Thái độ : Học sinh tự hào về truyền thống yêu nước, kính phục các anh hùng đã xả thân vì đất nước. 
B. HÌNH THỨC ĐỀ KIÊM TRA
Hình thức: tự luận
C. THIẾT LẬP MA TRẬN :
 Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
1. Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập.
- Nêu những chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I. 
- Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí .
- Giải thích ý nghĩa của việc Lý Bí lên ngôi hoàng đế.
- Nhận xét về những chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I. 
Câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
Câu : (1.a); (2.a)
Số điểm : 5
Câu : (2.b)
Số điểm : 2
Câu : (1.b)
Số điểm : 1
Số câu : 2
Số điểm: 8 
80%
2. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X.
Lý giải được chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
Câu : 3
Số điểm : 2
Số câu :1
Số điểm : 2 
20%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ phần trăm
Câu : (1.a); (2.a)
Số điểm : 5
50%
Câu : (2.b); (3)
Số điểm : 4
40%
Câu : (1.b)
Số điểm : 1
10%
Số câu : 3
Số điểm :10
100%
D. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA :
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn Lịch sử 6
( Thời gian làm bài : 45 phút )
Câu 1 (3 điểm): 
a Nêu những chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I. 
b. Em có nhận xét gì về những chính sách cai trị đó.
 Câu 2 ( 5 điểm) :
a.Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí.
b.Giải thích ý nghĩa của việc Lý Bí lên ngôi hoàng đế.
Câu 3 (2 điểm): 
 LÝ gi¶i v× sao chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?
D. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
Câu 1 (3 điểm): 
a.Từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I Nhà Hán đã thi hành những chính sách cai trị nào đối với nhân dân ta.
 Những chính sách cai trị của Nhà Hán đối với nhân dân ta ( 2 điểm ): 
- Ra sức bóc lột dân ta bằng các thứ thuế như : Thuế muối, sắt và bắt cống nạp những sản vật quý như ngà voi, sừng tê, ngọc trai ( 1 điểm )
Cho người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục tập quán của họ, âm mưu đồng hóa dân tộc ta.
	( 1 điểm )
b. Nhận xét về những chính sách cai trị trên (1 điểm) : 
Tàn bạo, thâm hiểm 
Câu 2 ( 5 điểm) :
a. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí :
* Diễn biến (3 điểm ): 
- 	Năm 542 Lý Bí phất cờ khởi nghĩa , hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng. ở Chu Diên có Triệu Túc và con là Triệu Quang Phục ..Trong vòng chưa đầy 3 tháng nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận huyện, Tiêu Tư hoảng sợ bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc . (1 điểm )
Tháng 4/542 quân Lương huy động quân sang đàn áp nghĩa qiân đánh bại quân Lương giải phóng thêm Hoàng Châu. 
	( 1 điểm )
Năm 543 nhà Lương tổ chức tấn công lần thứ hai. Quân ta chủ động đón đánh ở bán đảo Hợp Phố. Quân Lương đi mười phần chết bẩy tám phần. Tướng giặc bị giết hết 
 (1 điểm )
b. Việc Lý Bí lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa: Khẳng định tinh thần tự chủ, ý chí độc lập của dân tộc ta. .(2 điểm ) : 
Câu 3 : (2 điểm): 
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì :
- Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán ( 1 điểm )
- Khẳng định nền độc lập hoàn toàn của đất nước ta (1 điểm )

Tài liệu đính kèm:

  • docsu 6.doc